www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kayar Pencere

işlenen hedef
işaret işlemcisinin
darbeleri
yeni bir hedef
işaretinin başlangıcı
(yükselen kenar)
işlenmiş bir
hedef işareti
sonu
(düşen kenar)
en son Darbe Tekrarlama Süresi

Resim 1: „Kayar pencere” yöntemi

Resim 1: „Kayar pencere” yöntemi

Kayar Pencere

Farklı video darbelerinden bir çizit yaratmak için en sık uygulanan yöntem „kayar pencere” yöntemidir.

İşaret işlemcisinin, eşik değerlerini karşılaştırarak elde ettiği video darbeleri bir belleğe „menzil hücreleri” olarak kaydedilir. Uçuş güvenlik radarlarında bu „menzil hücresi” 0,8 µs (yaklaşık 1/16 deniz mili) kadardır.

Çok sayıda darbe süreleri belleğe kaydedilir. Aydınlatma süresine bağlı olarak bu rakam yaklaşık 8-16 Darbe Tekrarlama Süresi olabilir. (Bu pencere boyutu-N e karşılık gelir.)

Bu pencere her bir „menzil hücresini” çok sayıda darbe süresinden seçer ve darbe adedini sayar. Darbelerin dağılımının belirsiz oluşu nedeniyle alınacak karar, saptanan hedefin konumunun hassasiyetle ölçülmüş azimut açısına, çoğu kez istatistiki kurallara tabidir. Darbelerin en az adedi (ki her zaman bir tam sayı olmayabilir!) „hedef algılama ölçütü” olarak adlandırılır.