www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çizit Birleştirici

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
araç yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
Mühendislik
ekranına
arayüz
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştirici blok şeması

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
araç yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
Mühendislik
ekranına
arayüz
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştirici blok şeması

Çizit Birleştirici

Birincil radar verileri ile bunlara ait ikincil radar yanıtları çizit birleştiricide birleştirilir, diğer bir deyişle „ilintilendirilir” (correlated). Eğer bir hedefe ait hem birincil işaret yansımaları hemde ikincil yanıtlar ilintilendirilebiliyorsa, bu bir çizitin geçerliliği için kesin bir işarettir. İlintilendirilmiş çizitler daha fazla doğrulanmaya gerek kalmaksızın kullanıcıya yollanabilir. Tam tersine ilintilendirilmemiş çizitler çizit birleştiricide bir daha doğrulanmalıdır.

Birincil ve
ikincil
birleşim
Hayalet ve
araç yankı
süzgeci
Tarama-tarama
ilintilenderici
Biçimlendirme
ve iletim
interface to
engineering
monitor
İlintilendirilmiş çizitler
İlintilendirilmemiş çizitler
İkincil Gözetim Radarı çizitleri
Birincil çizitler

Resim 1: Bir çizit birleştirici blok şeması

Eğer bir yanlış alarm söz konusu ise, yada bir parazit ilk defa burada ele alınıyorsa, o zaman bir ilintilendirmeyi takiben bir kaç ilintilendirilmemiş çizitinde doğrulanması gerekir. Böylece her bir hedef için, daha fazla hesaplama yaparak bu işlevin duyarlılık ve kalitesi yükseltilebiliriz.

Çizit birleştirici, yanlış alarmları veya menzil ötesi yansımaları süzüp atmak için bir tarama-tarama ilintilendirici ile donatılmıştır. Tipik olarak üç tarama verisi (Üç Nokta İlintilendirici) birbirleriyle karşılaştırılır. Bununla beraber sadece düzeltilmiş çizit konumları yollanır. Bu durumda mevcut taramalardan ikisi ekranda görüntülenmez.