www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çizit İşlemcisi

Inputs from signalprocesors
Radar channels A & B
combination
of short pulses
combination
of long pulses
(high beam)
combination
of long pulses
(low beam)
overall
combination

Resim 1: Yüksek ve alçak ışın demetli antene sahip ve darbe sıkıştırma ile çalışan bir frekans çeşitlemeli radarın çizit işlemcisi blok şeması

Inputs from signalprocesors
Radar channels A & B
combination
of short pulses
combination
of long pulses
(high beam)
combination
of long pulses
(low beam)
overall
combination

Resim 1: Yüksek ve alçak ışın demetli antene sahip ve darbe sıkıştırma ile çalışan bir frekans çeşitlemeli radarın çizit işlemcisi blok şeması

Blockdiagramm eines Plotprozessors
Inputs from signalprocesors
Radar channels A & B
combination
of short pulses
combination
of long pulses
(high beam)
combination
of long pulses
(low beam)
overall
combination

Resim 1: Yüksek ve alçak ışın demetli antene sahip ve darbe sıkıştırma ile çalışan bir frekans çeşitlemeli radarın çizit işlemcisi blok şeması

Çizit İşlemcisi

Çizit işlemcisinin görevi muhtelif birincil radar kanallarından alınan bilgileri bir hedef veri kaydında özetlemek ve, azimut açı bilgilerini ve bir zaman damgasını bir araya getirmektir. Bir modern radarda aynı hedefe ait farklı çizitler aşağıda ki şekilde ortaya çıkabilir:

Hedefe ait bilgilerin kalitesi genel olarak radar kaynakları çeşitlendirildikçe artar. Tersine bu verilerin bir araya getirilmesi sırasında analog yöntemler kullanılsaydı darbelerin örtüşmeleri sonucu kayıplar olabilirdi. Çizit işlemcisinin işlevini çoğunlukla özel tasarlanmış bilgisayarlar yürütür. Tipik olarak giriş verileri bir ağırlık dağılımına tabidir ve böylece diğer verilerin konum tayini üzerindeki etkisi bir yansımanın enerji muhtevasından daha fazladır.

Bilgilerin kalitesinin yükseltilmesi için çizit işlemcisi daha fazla işlevlerle donatılabilir.