www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Hedeftin Tanınması

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (işaret akışlı blok şeması)

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
algılayıcı
Çizit çekip
çıkarıcı
Çizit
işlemcisi
Çizit
birleştirici
Farklı
SSR ve PSR
kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut açısı (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (işaret akışlı blok şeması)

I&Q
Faz algılayıcı
MTI / MTD
I-kanalı
MTI / MTD
Q-kanalı
CORDIC
algoritması
Çizit
algılayıcı
Çizit çekip
çıkarıcı
Çizit
işlemcisi
Çizit
birleştirici
Farklı
SSR ve PSR
kaynakları
Eşikler
Menzil bilgisi (yani saat)
Azimut açısı (ACP)
Ara frekans
Tek kutuplu
video
Çift kutuplu
video
İsabetler
Raporlar
Çizitler
İzler
Radar işaret işlemcisi
Radar veri işlemcisi
Otomatik hedef tanıma
Zaman damgası

Resim 1: Otomatik hedef tanıma (işaret akışlı blok şeması)

Hedeftin Tanınması

Alıcının çıkışında hedefe ait işaretlerden, gürültülerden ve değişik parazit yansıma işaretlerinden meydana gelen bir işaret karması bulunur. Keza sabit hedeflere (yer ve deniz gibi) ait parazitlerin bastırılması sonrasında bile atmosferik ve sabit hedeflere ait parazit yansımalar hala varlığını sürdürebilmekte ve hedef darbeleri farklı genlik sapmalarına maruz kalmaktadırlar. Hedefin tanınmasında hedefin konumunun gürültülerden ve parazit yansımaları altında bir sabit fakat düşük yanlış alarm yüzdesi (Constant False Alarm Rate „CFAR”) ile belirlenmesi gerekir.

I&Q- faz algılayıcıda yankı işaretleri hala ara frekans (IF) olarak bulunurlar. Faz algılayıcısından sonra bir birbirinden ayrılmış I ve Q bileşenleri yeniden işlenirler. İşaret şimdi bir çift kutuplu video işaretlidir. Burada şimdi örneğin Hareket Eden Hedef Gösterge işlenmesi (MTI-Process) başlamalıdır. Bunu takiben her iki bileşen tekrardan tek-kutuplu bir bileşende birleştirilir. Bu ya Pisagor bağıntısı kullanılarak bir trigonometrik yaklaştırım ile ya da CORDIC-algoritmasına göre hesaplanarak yapılabilir. Şimdi, örneğin diğer radarlarda keza doğrudan faz algılayıcısını ve sayısal alıcılarda ise anteni takiben yapılabilen verilerin sayısallaştırılması için mümkün olan bir zaman noktasıdır.

Hedef algılayıcısında işaretler değişik eşik değerleriyle karşılaştırılır. Burada radar aygıtının hatalı alarm yüzdesi ve algılama olasılığı belirlenir. Eğer yankı darbesi bir eşik değerini aşıyorsa bu darbe tüm büyüklüğü ile ileriye aktarılır. Bu darbeye „isabet“ („hit“) denir. Bu darbede sadece işaretlin genliği ve mümkün olabilen, örneğin hangi süzgecin uygulanacağı gibi ilave bilgilerde bulunur. Şu ana kadar radar aygıtındaki tüm işlemlerde hala gerçek zaman kullanılmaktadır. Bu darbe hala doğrudan bir koordinat verilerini ihtiva etmemektedir. Bunlar bir darbe periyoduyla ilişkilidir. Tek başına bir hedefte (her bir aydınlatma zamanı ve isabet sayısını takiben) çok sayıda isabet ortaya çıkabilir. Hedefin menzili daima gecikme süresinde gönderim darbesine göre kodlanır. Azimut açısı antenin güncel konumudur.