www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar İşaretlerinin İşlenmesi

Radar işaretlerinin işlenmesi istenilen veriler, Doppler frekans içeriği ve hedef işaretlerinin her bir video darbesinin karakteristik genliği esas alınarak elde edilir ve gürültü ve sabit hedeflere ait parazit yansımalardan ayırt edilir. Modern radar cihazlarında radar işaretlerinin işlenmesine, bir faz duyarlı demodülasyon ile ara frekans yükseltecinden itibaren başlanır. Bu modüllerde ki hedef bilgileri bant genişlikleri 250 kHz ila 5 MHz arasında değişen video darbelerinden meydana gelir. Bu, sayısallaştırma işleminde en azından 500 kHz den 10 MHz e kadar bir örnekleme hızı anlamına gelir. Bu örnekleme hızlarını modern analog/sayısal dönüştürücüler (Analog/Digital Converter „ADC”) sayesinde elde etmekteyiz.

Radar işaretlerinin işlenmesinde aşağıda ki elemanlar kullanılır:

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenmesi

I&Q Faz-
algılayıcı
Sabit
hedef
bastırma
Algılayıcı
Çizit çekip
çıkarıcı
Çizit
işlemcisi
Çizit
birleştirici
Duyarga
izleyici
Çoklu
duyarga
izleyici
Σ
ΔAz
ΔEl
Azimut açısı verileri
İkincil radar çizitleri
süre
IF
thresholds
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
data from
other sensors
(e.g. Weather)
Intermediate
Frequency
bipolar
video
unipolar
video
reports
plots
tracks

Resim 1: Radar işaretlerinin işlenmesi

I&Q Faz-
algılayıcı
Sabit
hedef
bastırma
Algılayıcı
Çizit çekip
çıkarıcı
Çizit
işlemcisi
Çizit
birleştirici
Duyarga
izleyici
Çoklu
duyarga
izleyici
Σ
ΔAz
ΔEl
Azimut açısı verileri
İkincil radar çizitleri
süre
IF
thresholds
Diğer duyargalardan
çizitler ve izler
data from
other sensors
(e.g. Weather)
Intermediate
Frequency
bipolar
video
unipolar
video
reports
plots
tracks

FResim 1: Radar işaretlerinin işlenmesi

Hedefin tanınması radar işaretlerinin işlenmesi zincirinin son halkasıdır. Burada değişik video izgelerinden (spectrum) belirli bir formatta temiz hedef bilgileri elde edilir. En önemli modüller şunlardır:

Resim 2: A1000 çizit çekip çıkarıcı radar işaret işlenmesinde kullanılan modülleri ihtiva eder. (© Aerotechnica Ltd.)

Resim 2: A1000 çizit çekip çıkarıcı radar işaret işlenmesinde kullanılan modülleri ihtiva eder. (© Aerotechnica Ltd.)

Radar işaretlerinin işlenmesinde aşağıda ki aygıtlarda kullanılabilir:

(Bir ilintilentirici (correlator) ile izleyici arasında ki fark, bir ilintilendiricide çizit verilerinin değişmemesidir. İzleyici, en azından verileri gelenlere ilave eder.)
Karmaşık verilerin sayısallaştırılmasını takiben bu verilerin çoğu blok şemasında yazılım modülleri olarak gösterilen modüllerde varlıklarını sürdürürler! Ukrayna firması Aerotechnica' nın (resme bakınız) A1000 model çizit çekip çıkarıcısı eski tip analog radarları yükseltmek (upgrading) için tasarlanmış bir cihazdır.