www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar işaretlerinin İşlenmesi ve Radar Verilerinin İşlenmesi

Resim 1: Hava sahası bilgilerinin işlendiği cam panel © RIA Novosti. (Mikhail Fomichew)

Resim 1: Hava sahası bilgilerinin işlendiği cam panel
© RIA Novosti. (Mikhail Fomichew)

Radar işaretlerinin İşlenmesi ve Radar Verilerinin İşlenmesi

Radar işaretlerinin işlenmesi ve radar verilerinin işlenmesi ile alınan yankı işaretlerinden bir değerlendirilebilir resim ya da görüntü elde edilebilmesi için yapılan tüm çalışmalar kastedilmektedir. Radar işaret işlenmesi genellikle yankı işaretlerinin analog, sıkça da sayısal olarak gelen değerler ile ilgili kısmıdır. Radar işaret işlenmesi ise daha ziyade bir hedefe ait bilgileri kapsar. Bu arada koordinatların ölçüm süreci yer alır.

Analog işaretlerinin işlenmesi

Analog radarlar döneminde radar işaretlerinin işlenme imkânları çok kısıtlıydı ve daha ziyade parazitlerin bastırılmasında kullanılan bir sistem bulunmaktaydı. Radar verilerinin işlenmesi teknisyenin ekrandaki leke karmaşasında hedef işaretlerini hem gürültüden hem de sabit hedef- ve meteorolojik parazitlerden optiksel olarak ayırt ederek tanıma becerisine dayanmaktaydı. Hedefin konumu teknisyenin kararı sonucu belirleniyor ve ekrana işleniyordu. Önce bu hedef işaretinin koordinatları ölçülüyordu. Bu, azimut açı ve menzil değerlerinin (kutupsal koordinatlarla) görsel tahminiyle ya da Kartezyen koordinatlarla bir ölçekli kâğıda işlenmesiyle olabiliyordu.

Genellikle katot ışınlı tüple donatılmış ekranlardaki görüntülenen resim radar işaret işlenmesi ile elde edilmekteydi. Radar verileri sesle savaş mahalline aktarılıyordu ve orada bir uçuş plakası üzerine aktarılıyordu.

Resim 2: Yarı Otomatik Uyarı Sistemiyle çalışan ekran (Burada: PU12M den), resimdeki ok konum-bildiriciye işaret ediyor

Resim 2: Yarı Otomatik Uyarı Sistemiyle çalışan ekran (Burada: PU12M den), resimdeki ok konum-bildiriciye işaret ediyor

Yarı otomatik işaret işlenmesi

Yarı otomatik sistemlerde keza ekrandaki hedef işareti radyo ile yer bulan operatör (Funkorter) tarafından kumanda edilen, bir yönetme koluna (joystick) benzer bir kalemle serbest hareket eden bir nokta ile kaplı olabilir. Eğer hedef işareti tam olarak kaplanmışsa bir düğmeye basılarak ölçümler aktarılıyordu. Çok hassas bir potansiyometreden biri „Hochwert“ diğeri „Rechtswert“ olmak üzere iki çıkışla iki gerilim alınır. Gauss- Krüger Koordinat Hesaplama Yönteminde kullanılan bu değerlerin aktarıldığı çoğu kez analog çalışan bu makine konumları hesaplıyor ve otomatik kumanda merkezine rapor ediyordu.

Resim 3: Otomatik Kumanda Sistemi „WP“

Sayısal işaret işlenmesi

Sayısal görüntüleme sistemlerinin devreye girmesiyle tekniğin elbette şimdi bu görevi de üstlenmesi gerekir. Şansa teknik ilerlemeler şimdiye kadar oldukça iyi gitti, sayısal destekli yordamlar işaret işlenmesi alanında radarların gücünü daha fazla azaltmadı.

Bununla beraber pratikte değişik radarlarda işaret işlenmesinin mantıksal işlevleri daha az sayıda modüle sığdırılabilmektedir. Örneğin isabet işlemcisi ve işaret işlemcisi birleştirilebilir ve farklı çizit birleştiricileri tek bir modülde toplanabilir.