www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uyumlu Süzgeç

„En-büyük”
devre

Resim 1: Birden fazla sayıdaki uyumlu süzgecin paralel bağlantısı

„En-büyük”
devre

Resim 1: Birden fazla sayıdaki uyumlu süzgecin paralel bağlantısı

Uyumlu süzgeç radyo haberleşme tekniğinde kullanılan İşaret-Gürültü Oranının (SNR) bir gürültü ortamında optimize edildiği bir süzgeçtir. Uyumlu süzgeç bir işaretlin durumunu veya genliğini bir bilinen işaretle ilinti kurarak algılayan bir süzgeçtir.
 

„En-büyük”
devre

Resim 1: Birden fazla sayıdaki uyumlu süzgecin paralel bağlantısı

Radarda yankı işaretinin biçiminin bilinemeyişi bir sorundur. Çoğu yankı işaretli Doppler etkisiyle gönderilen işaretden az ya da çok bir biçim değiştirerek yansır. Hatta yankı işaretli çok sayıda Doppler frekansına binişmişte olabilir. Örneğin bir helikopterin tanınmasında hem rotor kanatlarının hem de gövdenin Doppler frekansları, keza tüm helikopterin radyal hızı önemlidir. Pratikte her bir Doppler frekans izgesi için bir özel uyumlu süzgeç imal edilmesi gerekir.

Darbe sıkıştırma devresi radara özgü uyumlu süzgecin bir tipik biçimidir. Bu süzgeç eğer alınan işaret gönderilen işaretlin aynısı ise en uygundur. Fakat bu aynı işaret, sabit hedeflerden yansıyan işaretlere de benzer ve ekranda görüntülenmesi de çoğu kez istenmez. Eğer bir Doppler frekansı yankı işaretline binişmişse artık süzgecin uyumlu olduğu söylenemez. İster en yüksek, ister en düşük frekans işaret işlenmesi dışında kalsın tüm frekanslar bir belirli yöne kayarlar.

Modern radar aygıtları bunu bir şekilde telafi edebilirler. İşaret işleme sırasında en basit versiyonda bile bu frekansların her ikisi birden gerekmemekte, hedef işaretinin görüntülenmesi için birinin varlığı yeterli olmaktadır. Eğer süzgece yeni frekanslar eklenecekse bir takım çözümler gene mümkün olabilmektedir. Daha gelişmiş sistemler her biri belirli bir Doppler frekansı için daha fazla sayıda eşzamanlı (paralel) süzgeçler kullanırlar. „En büyük” – devre çıkışında (ya da bir yazılım yordamı) İşaret-Gürültü-Oranının en iyi olduğu durumda işaret bir sonraki devreye anahtarlanır. Bu en iyi, çok sayıda sayısal süzgeç devresiyle gerçekleştirilir. Resmin solunda gözüken devreler genellikle yazılım yordamlarıyla gerçekleştirilir.

Bununla beraber Doppler frekans bulaşmış her bir farklı işaret için her durumda farklı bant genişliğine sahip bir ilave alıcı kullanılması uygun olur. Tamamında uyumlu süzgeçlerin kullanıldığı bu alıcılara “Uyumlu Alıcı” denilmektedir.

Gönderim darbesinin her bir alt frekansı için süzgeç
Bir zaman süresi için gecikme hatları
Toplayıcı kademeler
Ugiriş
Ugiriş
Uçıkış
Uçıkış
Zaman aralığı

Resim 2: Bir darbe sıkıştırma devresi prensip şeması – Bir uyumlu süzgeç örneği

Gönderim darbesinin her bir alt frekansı için süzgeç
Bir zaman süresi için gecikme hatları
Toplayıcı kademeler
Ugiriş
Ugiriş
Uçıkış
Uçıkış
Zaman aralığı

Resim 2: Bir darbe sıkıştırma devresi prensip şeması – Bir uyumlu süzgeç örneği

Gönderim darbesinin her bir alt frekansı için süzgeç
Bir zaman süresi için gecikme hatları
Toplayıcı kademeler
Ugiriş
Ugiriş
Uçıkış
Uçıkış
Zaman aralığı

Resim 2: Bir darbe sıkıştırma devresi prensip şeması – Bir uyumlu süzgeç örneği