www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar işaretlerinin İşlenmesi

İnternet temsil önizleme

Resim 1: İnternet temsil önizleme

Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerinin osilogramı: Evreuyumlu kanalın çıkışında sabit hedeflere ait genlikleri değişmeyen darbeler yer alıyor, hareketli hedeflerin genlikleri ise sürekli bir maksimum pozitif ile negatif arasında değişiyor.

Resim 1: Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerinin osilogramı

Radarlarda en önemli işlevlerden birisi verilerin işlenmesidir. Radar Temellerinin bu bölümünde radar verilerinin işlenmesinde yer alan modüllerden ve ilgili bazı teknik uygulamalardan bahsedilecektir.

Alınan yankı işaretlerinden değerlendirme yapmaya elverişli bir resim veya bir ekran görüntüsünü elde edebilmek için yapılan tüm işlemler “Radar işaretlerinin İşlenmesi” veya “Radar Verilerinin İşlenmesi” adı verilen bölümlerde gerçekleşir. Radar işaretlerinin İşlenmesi olarak adlandırılan bölüm çoğunlukla yankı işaretlerinin analog verileriyle çalışmakla beraber, sıkça bu yankı işaretlerinin sayısal işaret verilerini de kullanır. Radar Verilerinin İşlenmesi bölümünde ise sadece tek bir hedefle ilgili bilgilerle ilgilenilir. Bu arada hedefin koordinatları ölçülerek raporlanır.

Sayısal tekniğin henüz oluşmadığı analog döneminde radar işaretlerinin işlenmesi oldukça kısıtlanmıştı ve sadece gürültüleri bastıran bir sistemden ibaretti. Radar Verilerin İşlenmesi daha ziyade ekranda ki benek karmaşasında hedef işaretlini gürültülerden, yeryüzündeki sabit yansımalardan ve meteorolojik gürültülerden görsel olarak ayırt etmek zorunda kalan operatörlerin becerisine dayanıyordu. Yön tayini kesinlikle operatörün kararıyla belirleniyordu, hedef hakkında karar verilmez hedef işaretinin koordinatları ölçülüyor ve telefonla rapor ediliyordu.

Resim 2: Evreuyumlu bir kanala ait işaretlerinin osilogramı

Sayısal görüntüleme sistemlerinin işin içine girmesiyle birlikte bu görev artık yeni sistemler tarafından yürütülmeye başlandı ve gürültüler daha ekrana gelmeden ayıklanmaya başlandı. Şans eseri bu teknoloji gelişmesi ile bu teknolojiyi kullanan sayısal destekli yöntemler radar aygıtlarının İşaret Verilerini İşleme kapasitesini çok arttırdı.

Bununla beraber Radar işaretlerinin İşlenmesindeki mantıksal işlevler pratikte değişik radar aygıtlarında daha az sayıda modüllerde toplanabilmektedir. Böylece İsabet İşlemcisi ile İşaret İşlemcisi tek bir işlemcide ve değişik Çizit-Birleştiriciler ise tek bir modül içine tümleştirilebilmiştir. Radar Temellerinin bu bölümünde bu modüllerden olabildiğince ayrıntılı bahsedilecektir.