www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alıcı Çıkışı

Bir demodülayon devresi sembolleri: Doğrultma ve süzme amacıyla kullanılan bir diyod ve buna paralel bağlı bir kondansatör. Osiloskopta sadece bir zarf eğrisi (envelope curve) görünür.
Resim 1: Basit bir demodülatör

Genlik kanalı

Alıcı çıkışında ki sinyal değişik özelliklere sahiptir. En basit türünde, ara frekans bir diyotla doğrultulur ve alıcı çıkışında video sinyal denilen bir sinyal oluşur. Bu sinyalin alıcının 5 MHz i bulabilen bant genişliğine bağlı olması nedeniyle durum alçak frekanslarda çalışan radyo alıcıları gibi değildir, ancak demodülasyon prensibi (AM = Amplitude Modulation, Genlik Modülasyonu) orta dalga bandında ki ile aynıdır.

Alıcı çıkış sinyalinin bu biçimi, radar alıcılarını en üst duyarlılığa getirmesi bakımından faydalı olmaktadır. Bu yöntemin en önemli sakıncaları arasında Doppler frekans çözümlemesi yapılamayışı ve radar sinyalinde bulunan tüm parazitlerin binişebilmesi sayılabilir. Bu nedenle analog radar aygıtlarında sadece uzak menzil bölgesine ait, yerden yansıma parazitleri (clutter) gibi gürültü bileşenleri bulunmayan bu tür bir sinyalin ekranda görüntülenmesi mümkündür.

Modern gözetim radarlarında

için bu tür alıcı çıkışları halen kullanılmaktadır.

Evreuyumlu kanal

Bir sinyalin Doppler frekans bileşeninin tanınabilmesi için alınan sinyalin faz ayrıştırıcı (phase discriminator) özelliğe sahip bir demodülatör devresinden geçirilmesi gerekir. Alıcının çıkışında, bu noktaya kadar yalnızca bir dinamik sıkıştırmaya (dynamic compression) maruz kalmış bir ara frekans oluşur.

Modern gözetim radarlarında, hedeflerin otomatik tanınması için kullanılan Doppler tekniğine değerli bilgileri sağlayan bu sinyal yolu halen kullanılmaktadır.