www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ardışıl Bağlı Yükselteç Katlarında ki Gürültüler

V1
F1
V2
F2
V3
F3
Vn-1
Fn-1
Vn
Fn

Resim 1: Ardışıl bağlı yükselteç katlarında ki gürültü

V1
F1
V2
F2
V3
F3
Vn-1
Fn-1
Vn
Fn

Resim 1: Ardışıl bağlı yükselteç katlarında ki gürültü

Her biri V kazanç katsayısı ve F özgün gürültüsüne sahip yükselteç dizisi
V1
F1
V2
F2
V3
F3
Vn-1
Fn-1
Vn
Fn

Resim 1: Ardışıl bağlı yükselteç katlarında ki gürültü

Seri ardışıl bağlı yükselteçlerle büyük bir kazanç katsayısı elde etmek çoğu kez mümkündür. Bununla birlikte yükselteç katları, yarı iletkenlerin yapısal gürültülerinden, dirençlerin ısıl gürültülerinden ve dolum devre akımları gürültülerinden kaynaklanan bir özgün gürültüye sahiptir.

Bir yükselteç katının bu özgün gürültüsü bir sonraki kat için giriş işaretli gibidir ve faydalı bir işaretde olduğu gibi yükseltilir. Birinci katın gürültüsü ikinci katta yükseltilir ve ikinci katın özgün gürültüsü de eklenerek üçüncü kata giriş yapar:

FE 3. kat girişi = F2 + V2·F1

Üçüncü katın çıkışında ki gürültü şu bileşenlerden oluşur:

FE 4. kat girişi = F3 + V3·(F2 + V2·F1)

Üçüncü katın çıkışında ki gürültü şu bileşenlerden oluşur:

Ftoplam = Fn + Vn·{Fn-1 + Vn-1·[   ...   F3 + V3·(F2 + V2·F1)]}

Yükselteç dizisinin sonunda mümkün olabilecek en iyi bir işaret/gürültü oranını elde etmek için aşağıda ki kurallar uyulmalıdır:

  1. Birinci katın gürültüsü, toplam gürültü içinde en belirleyici olandır. Bu yüzden birinci katın gürültüsü en az olmalıdır.
  2. Sonuncu kat, önceki katlardan yükseltilerek gelen gürültünün en büyük bölümünü yükselttiğinden ötürü, bu katın kazanç katsayısı, toplam kazanç katsayısında ki en küçük bölümü teşkil etmelidir.

Buradan birinci katın en fazla özen gösterilmesi gereken kat olduğu sonucuna varmaktayız. Bu kat en düşük gürültü seviyesi ile en büyük kazanca sahip olmalıdır. Alıcı tekniğinde bu kat, en yüksek frekanslı giriş işaretlerinin işlendiği Düşük Gürültü Yükselteci (Low Noise Amplifier „LNA”) olarakta adlandırılır.