www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çiftli Süperheterodin Alıcılar

Ara frekansın seçiminde

Bu gereksinimlerin birbiriyle çelişmesi nedeniyle, ara frekansın seçiminde bazı isteklerden vazgeçmek gerekecektir.

Yada, ardışıl iki adet yükseltecin bağlandığı, çiftli süperheterodin alıcı kullanarak bu zorlukları aşabiliriz!

1.
Tüner
Birinci ara
frekans
yükselteci
2.
İkinci ara
frekans
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin blok şeması

1.
Tüner
Birinci ara
frekans
yükselteci
2.
İkinci ara
frekans
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin blok şeması

1.
Tüner
Birinci ara
frekans
yükselteci
2.
İkinci ara
frekans
yükselteci

Resim 1: Çiftli süperheterodin blok şeması (Etkileşimli resim)

İlk ara frekans olabildiğince büyük olmalı ve eşlenik frekansların alım tehlikesi olmaksızın alıcıların alım bant büyüklüğünü arttırmayı sağlayacak, örneğin 500 MHz gibi bir değere ve ikinci ara frekans ise kolay çalışılabilecek (örneğin 70 MHz) bir değere sahip olmalıdır.

Tüner [birinci frekans kaydırıcı (converter)]

Tüner, çok değişken bir giriş frekansını nispeten yüksek sabit bir ara frekansa dönüştüren bir frekans kaydırıcıdır. İlk lokal osilatör alınan frekansla arasında sabit bir frekans aralığı bulunan bir frekans üretir, böylece her iki frekans arasındaki fark daima sabit kalır. Karıştırma katından sonra ara frekansın (burada 500 MHz) işlenilmesine devam edilir.

Birinci ara frekans yükselteci

Birinci ara frekans yükselteci nispeten dar bantlı, yüksek kazançlı seçici bir ön yükselteçtir. Birinci ara frekans, ekranlaması (shielding, screening) masraflı ve ulaşılabilen kazanç katsayısında sıkıntılar yaratan oldukça yüksek örneğin 500 MHz gibi bir değere sahiptir.

Bu arada örneğin, Duyarlılık -Zaman- Kontrol Eğrisi (Sensitivity Time Control „STC”) gibi otomatik kazanç yöntemleri burada gerçekleşir.

İkinci frekans kaydırıcı

İkinci ara frekans, bu katta birinci ara frekansla ikinci osilatörden sağlanan sabit bir frekansın girişmesi sonucu elde edilir.

İkinci ara frekans yükselteci

İkinci ara frekans yükselteci nispeten dar bantlı, yüksek kazançlı seçici bir ön yükselteçtir. İkinci ara frekansın 60 ila 75 MHz arasında değişen değeri standart bir değerdir. Frekansın bu değeri işlemleri kolaylaştırır.

Bu yükselteç çok değişken (sıklıkla 30 MHz den fazla) bir yapıya sahip yansıma işaretlerini dengelemek için logaritmik yapıda imal edilir.

Demodülatör

Demodülatör taşıyıcı frekanstan düşük frekanslı işaretleri yani video bilgilerini ayırır. İkinci ara frekansın geriye kalan bileşenleri bir alçak-geçiren-süzgeç tarafından bloke edilir.

Video yükselteci

Video işaretlerini yeniden işlenebilmesini sağlamak için istenen seviyeye yükseltir.