www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eşlenik Frekanslar

Eşlenik frekansların oluşumu

Karıştırma katı çıkışında, frekansları farklı birden fazla sayıda işaret bulunur:

Bir negatif frekansı, pozitif bir frekanstan ayırt edebilen herhangi bir aygıt var olmadığından aşağıda ki formülde verilen frekans farklarının „mutlak değerini” ölçebiliriz:

Sonuçtan farklı anlamlar çıkarabiliriz: osilatör frekansına zıt bir değere sahip „eşleniklenmiş”, bir diğer frekansta keza aynı işi yapar.

Örneğin 60 MHz lik ara frekans ve 1090 MHz lik osilatör frekansımız olsun, alıcı hem (1090 + 60 = 1150) MHz ve hemde (1090 - 60 = 1150) MHz ta çalışacaktır. Bunlardan biri istenmeyen eşlenik frekanstır! Bu yüzden eşlenik frekans süzgeci istenmeyen frekansı geçirmez. Eşlenik frekans süzgeci, eşlenik frekansların sınır frekanslarının dışında kalacak şekilde tasarlanmış, çoğunlukla geniş bantlı yüksek frekans bir ön yükseltecidir.

Eşlenik frekansların hesaplanması

Örnek olarak FM bandı radyo frekanslarını (87,5 - 108 MHz) alalım:

Resim 1: Bir FM radyo alıcısı frekanslarının skalası

Resim 1: Bir FM radyo alıcısı frekanslarının skalası

Bir FM radyo alıcısı frekanslarının skalası

Resim 1: Bir FM radyo alıcısı frekanslarının skalası

Eğer osilatör frekans değeri alınan frekans değerinin üzerinde ise, karıştırıcı çıkışında ara frekans ile alınan işaretlerinin frekansların girişmesi sonucu iki farklı frekans beklememiz gerekir:

(Osilatör frekansı alınan işaret frekansının altında ise, yukarıdaki formüllerde ki sadece işaretler değişir.)

Eğer en büyük frekanstaki işaret alınmak istenirse, eşlenik frekansın, alınan işaret frekansının bant genişliği kadar daha altındaki (yada tersi) işaret bandında bulunması gerekir. 108 MHz te alınan bir işaretde yabancı 87 MHz ve 87,5 MHz te alınan bir işaretde ise yabancı bir 108,5 MHz lik bir işaret, beklenen eşlenik frekansların gürültüsü olmadan temiz alınabilir. Bu her iki değeri aşağıda ki formüle yerleştirelim ve osilatör frekanslarını eşitliğin bir tarafına alalım:

  • 108,5 MHz = fosilatör + fara frekans
  •  87,0 MHz = fosilatör - fara frekans
  • fosilatör = 108,5 MHz - fara frekans
  • fosilatör =  87,0 MHz + fara frekans

Yukarda ki osilatör frekansların solunda kalan ifadeler eşit olduğundan:
  108,5 MHz - fara frekans = 87,0 MHz + fara frekans
...buradan ara frekansı çözebiliriz:
2fara frekans = (108,5 - 87,0) MHz
  fara frekans = 10,75 MHz

Ve rastlantıya bakın: Bu bantta kullanılan bir FM radyo alıcısı 10.75 MHz lik bir ara frekansta çalışmaktadır!

Bu örnekte eşlenik frekanslar formülünü bir mantık yolunu takip ederek bulduk. Eğer bu formül ilerde de kullanılmak istenirse, yukarıdaki hesaplama adımları atlanabilir:

falınan işaret>fosilatör
(yani „aşağıda bulunan” bir osilatör ise):

  

feşlenik=falınan işaret - 2· fara frekans

faşağıda bulunan<fosilatör
(yani „yukarıda bulunan” osilatör ise):

feşlenik=falınan işaret + 2· fara frekans