www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Göndericileri Başarı Testi

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlamanız gerekir.
(Lütfen bu sayfayı yazıcıda bastırınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz. Hatırlatma: Bazı soruların birden fazla doğru yanıtı olabilir!

 1. Bir darbe radar sistemindeki göndericinin görevlerini sıralayınız.
   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Menzil aşımında ki sabit hedeflerden kaynaklanan parazitler bir sözde evreuyumlu radarda niçin bastırılamaz?

    Bunların genlikleri çok küçüktür.
    Bunlar sabit hedef bastırma için yanlış bir menzilde görüntülenirler.
    Evreuyumlu osilatör bu yansımalar için yabancı bir faz açısında çalışır.
   

   

 3. Neden bir yarıiletken göndericinin her bir güç yükselteç modülü gücünün tümünü aynı fazda vermelidir?

    Gücün toplanmasında iyi bir verimlilik elde edebilmek için.
    Anten bir geniş demet biçimine ancak ulaşabildiği için.
   

   

 4. Hangi radarlar intra-darbe modülasyonu ve darbe sıkıştırma kullanabilirler?

    Doppler yöntemi kullanan sürekli dalga radarları
    Darbe radarları
    Evre uyumlu olmayan radarlar
    Sözde evreuyumlu radarlar
    Evreuyumlu radarlar
   

   

 5. İntra-darbe modülasyonlu bir gönderim darbesinin süresi 64 µs ve alış yolunda 1 µs ye sıkıştırılmıştır. Bu 150 m lik bir menzil hücresine karşılık gelmektedir. Salt bu gönderim süresinin kullanılması durumunda radarın asgari menzili ne olur?

    150 m
    9600 m
    9600 m den daha fazla