www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Özet

 1. Bir radar göndericisi kısa süreli, yüksek güce sahip, yüksek frekanslı darbe üretir.
   
 2. Menzil tayininde kullanılan zaman ölçümü gönderilen darbenin yükselen kenarında (rising edge) başlar.
   
 3. Göndericilerin en çok kullanılan iki tipi:
  • Kendiliğinden salınan (self-oscillating) güç kademeli, ya
   • evre uyumsuz, veya
   • sözde evreuyumlu (alışta evreuyumlu); ve
  • Gönderici çıkış katları tam evreuyumlu güç yükselteçli olan
 4. Göndericiler dikdörtgen darbe ile modüle edilirler (yada, daha doğrusu “anahtarlanırlar”). Bu durumda menzil çözünürlüğü yeteneği darbe genişliği tarafından belirlenir.
   
 5. Göndericiler gönderim evresinde frekans- veya faz-modüle edilirler (intrapulse modulation). Darbenin süresi, mümkün olan asgari menzil değerinin belirlenmesinde en temel unsurdur.
   
 6. Gönderim gücünde meydana gelebilecek % 10 a kadar bir dalgalanma, sadece radarın mümkün olabilen azami menzilinde önemsiz bir etki yapar.