www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Atak Dalga Biçimli Radar

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir intra-darbe modülasyonda frekans değişiminin zamana göre fonksiyonu; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun muhtemel frekans sapması verilmiştir.

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir intra-darbe modülasyonda frekans değişiminin zamana göre fonksiyonu; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun muhtemel frekans sapması verilmiştir.

Gönderim darbe uzunluğu
Frekans sapması
FM gücü (PFM)
Doğrusal FM (LFM)
Üstel FM (EFM)
Hiperbolik FM (HFM)

Resim 1: Bir intra-darbe modülasyonda frekans değişiminin zamana göre fonksiyonu; yatay eksen % 100 tam darbe uzunluğuna karşılık gelmektedir, dikey eksende ise modülasyonunun muhtemel frekans sapması verilmiştir.

Bir dalga-çevik radar nedir?

Atak Dalga Biçimli Radar

İntra-darbe modülasyonlu radarlarda bir serbest programlanabilir dalga biçimleme üreteci kullanmak mümkündür. Bununla radarın gönderim işaretini tekrar tekrar operasyonun dinamik koşullarına uyarlamak mümkün olabilmektedir. Bu tür değişime uygun gönderim işaretli “uyarlanabilir gönderim işaretli” olarak adlandırılmaktadır ve işaret biçiminin gönderim- ve alım yolunda bu serbest programlama özelliği ile “Dalga biçimli atak radar veri işlenmesi” (Waveform Agile Radar Processing, WARP) denilen sistemde kullanılmaktadır.

Gönderim işaretinin bu dinamik değişme özelliği sayesinde radar sistemlerinde aşağıdaki iyileşmeler mümkün olabilmiştir:

Bir radar bir hedefe ait istenen yankı işaretlini yerden sabit yansımalar, hem meteorolojik nedenlerle oluşan gürültüler hem de aktif gürültüler gibi her türlü parazit işaretlerinin bulunduğu ortamda tanıyabilmelidir. Gönderim işaretli bir x- rasgele standart işaret biçimiyle bu parazitlerin her biri için alıcıda bu hedefi çok yüksek bir olasılıkla algılayacak en uygun süzgece uyarlanmalıdır.

Resim.1 de frekans modülasyonunun “chirp” denilen bir aşağı doğru sürülen modülasyonlu gönderim darbesinin zamana bağlı fonksiyonu görülmektedir. (Yukarı doğru sürülen modülasyon için bu resmin aynalanması gerekir.) Darbe sıkıştırması yazısında simetrik-olmayan frekans modülasyonu olarak tanıtılan Doğrusal Frekans Modülasyon (LFM) mavi renkle gösterilmiştir. Kırmızı eğrinin (FM gücü) aşırı yükselişi değişik biçimler alabilir. Bu biçimlerin darbe sıkıştırmayı etkin bir şekilde yapılabilmesi için mutlaka matematiksel olarak doğru tanımlanması gerekir. Üstel (EFM) ve hiperbolik (HFM) frekans modülasyonların bu matematiksel ilişkisi çözülmüştür.

Bir hedefi çok aşırı parazit ortamında algılayabilmek için daha fazla sayıda gönderim işaretli biçimi kullanılır. Darbe sıkıştırmasında daha sonra bir seçme mantığı ile en iyi işaret/gürültü oranına sahip işaret biçimi seçilir.

Kaynakça:
Sandeep P. Sira, Antonia Papandreou-Suppappola, and Darryl Morrell:
Dynamic Configuration of Time-Varying Waveforms for Agile Sensing and Tracking in Clutter
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, VOL. 55, NO. 7, JULY 2007 page 3207