www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Twystron

Resim 1: Bir Twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.

Resim 1: Bir Twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.

Resim 1: Bir Twystronun temel yapısı
① Elektron tabancası; ② Elektro mıknatıs; ③ Klistron bölümü; ④ Bir Yürüyen Dalga Tüpünün geciktirme hattı; ⑤ Toplayıcı.. (Etkileşimli resim)

Twystron

Twystron büyük darbe güçlerini geniş bantlı olarak yükselten bir doğrusal demetli tüptür. Bu aygıt giriş katındaki bir klistron ile çıkış katındaki bir Yürüyen Dalga Tüpünün bileşiminden meydana gelir ve yüksek frekanslı işaretlerinin yükseltilmesinde ve sağılmasında kullanılır. Varian Associates Inc. firmasının tescilli ticari markası olan Twystron adı TWT ve Klystron kelimelerinden türetilmiştir. Bu tüpün üstünlüğü tüm bant genişliği boyunca nispeten düzgün bir kazanç katsayısına sahip olmasıdır. Twystronlar yüksek güçlü tüpler arasında en büyük bant genişliğine sahip mikrodalga aygıtıdır. Bugüne kadar bu aygıtlar S- ve C-bantları için üretildi ve gücü 10 ila 38 MW arasında değişen, % 35 ila 40 arasındaki bir verimliliğe ve 25 ila 50 dB kazanca sahip darbeler üretti.

Twystrondaki elektron tabancası tarafından salınan elektronlar bir klasik klistronda olduğu gibi, önce demetler halinde gruplaştıkları „demetleyici“ olarak nitelenen klistron çınlayıcılardan geçerler. Burada, uygulanan hız modülasyonu ile elektron paketleri meydana gelir. Bu süreç, klasik klistrondaki sürecin aynısıdır. Bu elektron paketleri, Yürüyen Dalga Tüpünün bağlaşımlı-çınlayıcıların geciktirme hatlarına benzer yapıdaki geciktirme hatlarına ulaşırlar. Bunlar indüklenme sonucunda bir Yürüyen Dalga Tüpünde olduğu gibi sürekli dalgalar üretirler. Bağlaşımlı çınlayıcılardan oluşan bu geciktirme hattı sayesinde bir klistronun frekans tepkisinin kenarlarındaki kayıplar telafi edilir. Böylece Twystron anma frekansının % 7 si ila % 15 ini bulan bir bant genişliğine sahip olur.

Twystronlar 60 lı yıllarda ABD de Varian Associates Inc. firmasında Albert D. La Rue ve Rodney R. Rubert tarafından geliştirildi. Bu aygıtlar daha ziyade, örneğin AN/TPS-43 radarının sonraki modifikasyonları ve AN/TPS-70 radarının ilk sürümleri gibi uzun menzilli darbe radarlarının göndericilerinin çıkış katlarında yer aldı. Ancak bu aygıtların üretiminin karmaşık ve pahalı olduğunu söylemek gerekir. Twystronların yerini daha sonra Genişletilmiş Etkileşimli Klistron (Extended Interaction Klystrons, EIK) denilen aygıtlar aldı.