www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Tiratron

Anod
Izgarası
Isıtma
Katot
Bu nokta gaz
dolumunu
belitir

Resim 1: Tiratron simgesi

Anod
Izgarası
Isıtma
Katot
Bu nokta gaz
dolumunu
belitir

Resim 1: Tiratron simgesi

Tiratron

Resim 2: Tiratron
TGi-700_25

Resim 2: Tiratron
TGi-700_25

Tiratron, yapısı itibariyle bir yükseltici tüpü olarak kullanılan triyoda benzeyen, gaz ile doldurulmuş bir tüptür. Bir tiratron „bloke OFF” yada „ateşlenmiş ON” durumlardan sadece bir tanesinde bulunur. Tiratron bir elektronik anahtar olarak kullanılır.

Bu tüpler, bir kere ateşlendikten sonra, ızgarası (grid) vasıtasıyla bir daha etkilenmezler. Sönüm, yalnızca anot geriliminin ateşleme gerilim değerinin aşağısına doğru inerken mümkündür.

Resim 3: Gövdesi seramikten yapılşmış bir tiratron

Resim 3: Gövdesi seramikten yapılşmış bir tiratron

Anot geriliminin çok yüksek değerlere ulaşması nedeniyle anot, cam kabın üst bölümüne konulur. Bu nedenle tiratron tüpü antik bir görünüm sergiler. Tüp ateşlenmiş iken tüpte bulunan iyonize gaz bir flüoresan ampul gibi ışıldar.