www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Göndericilerine Genel Bir Bakış

Bir radar göndericisi yüksek güce sahip, kısa süreli yüksek frekanslı darbe yollar. Bir radar göndericisinden beklenen teknik özellikler şunlardır:

Radar göndericilerinin en can alıcı noktası daima çıkış katı olmuştur, bu nedenle ağırlıklı olarak bu bölümde güç üretiminin değişik biçimleri ele alınacaktır:

Resim 1: P-37 ye ait sözde evreuyumlu gönderici

Daimi mıknatıs Daimi mıknatıs Magnetronun yapısı ve çalışma şekli Besleme kumanda devresi Basınçlı hava ile tutulan dalga kılavuzu bölümü Yüksek gerilim transformatörü Modülatör bloğu Tiratron Doldurma diyotu Dalga biçimleme devresi Darbe transformatörü Yüksek gerilim kondansatörü Güç dirençleri

Resim 1: P-37 ye ait sözde evreuyumlu gönderici

Resimde tarihi bir Rus radarı P-37 „Bar Lock” a ait gönderici kabini görülmektedir. Bu gönderici, yüksek güç osilatörü olarak magnetron kullanan tipik bir POT göndericidir. YF lı enerji, dalga kılavuzları vasıtasıyla magnetrona beslenir. Güçlü daimi mıknatıslara sahip bu magnetronlar resmin orta bölümünde görülmektedir. Sağda, hemen yan tarafta tiratronlu (tyratron) modülatör bloğu yer almaktadır. Alt bölümde ise darbe transformatörü, doldurma diyotlarına sahip darbe biçimleme devresi ve yüksek gerilim transformatörü görülüyor.

Katıhal gönderici/alıcı modülleri aktif faz dizi antenlere sahip radarların yapımında daha fazla ilgi çekmektedir. Buna rağmen tüp teknolojisi, katıhal teknolojisine. göre çok daha geniş bir seviyede çıkış gücü sağlayabilmesi nedeniyle hala bir tercih unsuru olmaya devam edebilmektedir. Aşağıda ki çizelgede şu sırada radarlarda kullanılmakta olan çeşitli göndericiler verilmiştir:

Teknoloji En büyük frekans Tepe/
Ortalama güç
Tipik kazanç Tipik bant genişliği
POT Magnetron 95 GHz 1 MW / 500 W )¹ - Sabit…10%
Impatt diyotu 140 GHz 30 W / 10 W )¹ - Sabit…5%
Genişletilmiş etkileşimli osilatör [Extended Interaction Oscillator, EIO] 220 GHz 1 kW / 10 W )² - 0.2% (elk.)
4% (mek.)
PAT Helis yürüyen dalga tüpü [Traveling Wave Tube ,TWT] 95 GHz 4 kW / 200 W )¹ 40…60dB Bir ya da daha fazla oktav
Halka biçimli yürüyen dalga tüpü [Ring-loop TWT] 18 GHz 8 kW / 400 W )¹ 40…60dB 5…15%
Bağlaşımlı-oyuklu yürüyen dalga tüpü [Coupled-cavity TWT] 95 GHz 100 kW / 25 kW )¹ 40…60dB 5…15%
Genişletilmiş etkileşimli klistron (Extended Interaction Klystron, EIK) 280 GHz 1 kW / 10 W )² 40…50dB 0.5…1%
Klistron 35 GHz 50 kW / 5 kW )¹ 30…60dB 0.1…2% (inst.)
1…10% (mek.)
Çapraz-alan yükselteç [Crossed-Field Amplifier, CFA] 18 GHz 500 kW / 1 kW )¹ 10…20dB 5…15%
Silisyum transistör BJT 5 GHz 300 W / 30 W )³ 5…10dB 10…25%
GaAs FET 30 GHz 15 W / 5 W )¹ 5…10 dB 5…20%
)¹ ölçümler X-bandinda
)² ölçümler 95 GHz te
)³ ölçümler 1 GHz te

Çizelge 1: Darbe radarlarında kullanılan göndericiler
Kaynak: Tracy V. Wallace, Georgia Tech Research Institute, Atlanta, Georgia.