www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Biçimleme Üreteci

Bir dalga biçimleme üreteci gönderilen sinyali ara frekans değerinde üretir. Bu sinyal, bir dikdörtgen darbenin zarf eğrisi ile sınırlanmış ara frekansta ki salınımları, yada (darbe sıkıştırma uygulanıyorsa) oldukça karmaşık bir yöntemle üretilmiş, doğrusal olmayan (non-linear) modüleli ara frekanslı darbe olabilir. Keza, bu darbe giriş sinyaline referans olarak kullanıldığından, frekansın kararlılığında çok yüksek kriterler aranır.

Bellek için
adres sayıcı
Bellek
S/A
dönüştürücü
Karıştırıcı
set
reset
taşıma
FF
11-bit
sayıcı
sine
PROM
cosine
PROM
S
A
D
A
HY
Ara frekans
dalga biçimleme

Resim 1: Doğrusal olmayan modüle edilmiş bir darbe için bir dalga biçimleme üretecinin blok şeması

Bellek için
adres sayıcı
Bellek
S/A
dönüştürücü
Karıştırıcı
Saat 25 MHz
WF başlatma
set
reset
taşıma
FF
11-bit
sayıcı
sine
PROM
cosine
PROM
ZF
Ara frekans
dalga biçimleme
S
A
S
A
HY

Resim 1: Doğrusal olmayan modüle edilmiş bir darbe
için bir dalga biçimleme üretecinin blok şeması

Bellek için
adres sayıcı
Bellek
S/A
dönüştürücü
Karıştırıcı
set
reset
taşıma
FF
11-bit
sayıcı
sine
PROM
cosine
PROM
S
A
S
A
HY
Ara frekans
dalga biçimleme

Resim 1: Doğrusal olmayan modüle edilmiş bir darbe
için bir dalga biçimleme üretecinin blok şeması (Etkileşimli resim)

Gönderim darbesinin tüm modülasyon olayı, burada her birinin gerilim ve faz açı değerinin programlanabilir belleklere (PROM's) kaydedildiği 2048 adet bağımsız gerilim adımından meydana gelir. Aynı faz ve kuadratik faz kayma yöntemiyle (I&Q) çalışan bir faz algılayıcıda olaylar ters yönde akar.
Bu dalga biçimleme üretecinin şu avantajı vardır; belleklerin içeriğine gönderim darbelerini bir çizelge ile görüntüleyebilen değerlendirme programı da ulaşır. Böylece alıcı hattında ki darbe sıkıştırması sinyal işlemciler tarafından yürütülür.

Blok şemasında modülleri açıklaması