www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Aktif Antenler

LNA
Yazmaç (bellek)
MESFET
güç
yükseltici

Resim 1: Bir aktif antenin gönderici/alıcı modülü

LNA
digital control
MESFET-
güç
yükseltici
ferrit sirkülatör ferrit sirkülatör 4-Bit faz kaydırıcıyı 4-bitlik zayıflatma devresi Yazmaç (bellek) PIN- Diyotlu Dubleks Cihaz Bir faz dizi antendeki ışıma elemanları MESFET- güç yükseltici Düşük gürültülü ön yükseltici Sınırlama diyotları seri veriyolu

Resim 1: Bir aktif antenin gönderici/alıcı modülü

Aktif Antenler

Aktif faz dizi antenleri, gönderim güçleri doğrudan anten üzerinde bulunan, çok sayıda düşük güçlü gönderici-alıcı modülleri bulunan antenlerdir. Örnek olarak Tornada burun radarı ve RRP-117 radarını gösterebiliriz. Aktif faz dizi antenler „Antenler” bölümünde tanıtılmıştı. Bu bölümde yalnızca bu antene ait özel gönderim modülleri ele alınacaktır.

Tüm bireysel elemanlar bir gönderici-alıcı modülde toplanmıştır. Bu bölüm faz kaydırıcıyı ve anten diyagramının biçimlendirilmesi için elektronik olarak kontrol edilen bir zayıflatma parçasını, gönderim hattı için bir güç yükseltecini, alıcı hattı için gürültüsü az bir ön yükselteci, keza iki adet ferrit sirkülatörü ve dubleks cihazını ihtiva eder. Resimde gösterilmeyen, yerleşik test aygıtı (BITE) hemen hemen her sistemde bulunur. Sıkça, dubleks cihaz ile ön yükseltici arasında bulunan bir sınırlayıcı, hassas ön yükseltici devrelerini yüksek giriş güçlerinden korumak için anahtarlama yapar.

Bu, sınırlayıcı dubleks cihazının hatalı anahtarlamalarına karşı gerekli olabilir, fakat yakın bölgeden gelen kuvvetli yansımalar (örneğin çok etkin yansıtma yüzeyine sahip hedeflerden gelen), yada parazit göndericiler benzeri hasarları verebilir. (En basit sınırlama devresi ters paralel bağlanmış iki PIN diyottan oluşur.)

Resimde bir PAT (Power-Amplifier-Transmitter) güç yükselteç göndericiye örnek olarak, RRP-117 radarına ait, her birisi kullanılan darbe sıkıştırması için doğrusal olarak modüle edilmiş, iki gönderim frekansında zaman çoklamalı (time multiplexing) yöntemle çalışan, gönderici sisteminin bir bölümü gösterilmiştir. Bu darbe sıkıştırma yöntemiyle öyle çok yüksek darbe gücü gerekli olmamaktadır, bu sayede yarı iletken yükselteçlerle tepe güçleri sınırlı olmasına rağmen, iyi bir menzil yakalamak mümkün olmaktadır. Faz dizi antenlerin her anten sırasının bağımsız bir gönderme modülü ve bağımsız bir alıcı modülü vardır. Tek darbe yöntemiyle çalışan antenlerde alınan sinyallerin katışımı (kombinasyonu) olayı ilk defa ara frekansta çalışan karıştırma katında gerçekleşir. Besleme bir veri yolu (bus) sistemi üzerinden sağlanır.

Modüller aktif anten Resim Galerisi
Gönderici modülü 1/44 Gönderici modülü 3/44 Gönderici modülü 5/44 Gönderici modülü 7/44 Alıcı 1/44 Alıcı 3/44 Alıcı 5/44 Alıcı 7/44 Besleme bloğu 1/12 Veriyolu sistemi olarak besleme hatları

Resim 2: RRP–117 aktif anteni Bay 1

Resim 3: Bir açık alıcı blok: preamplisi aşağıdaki faz kaydırıcı modülü, yukarıda.

Resim 3: Standart modüler Gönderici-/Alıcı- Modülü (EADS Defence & Security Ulm firmasının izniyle)