www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ağırlık Dağılımı

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyonda ki dört frekans

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyonda ki dört frekans

Resim 1: Bir doğrusal frekans modülasyonda ki dört frekans

Farklı frekansa sahip çok sayıda işaretlin eş fazlı olarak genlikleri toplandığında radar tekniğinin darbe sıkıştırma yönteminde zaman yan lobları (time side lobes) adı verilen yan loblar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.

Resim 1 de bir doğrusal frekans modüleli gönderim darbesinden bir süzgeç tarafından süzülerek seçilen dört farklı frekans ele alınmaktadır. Bu frekanslar birörnek (uniform) zaman taraması (time raster) ile farklı zaman sürelerince geciktirilmektedir. Bu işlem elektronik olarak hem analog yöntemle bir SAW-süzgeci ile hemde sayısal devreler veya yazılım ile yapılabilir.


Resim 2: Bir doğrusal frekans modülasyonda ki dört frekansın genliklerinin toplamı


Resim 2: Bir doğrusal frekans modülasyonda ki dört frekansın genliklerinin toplamı

Resim 2 de gösterildiği gibi bu dört farklı frekansa henüz eşit ağırlık dağılımı yapılmamış (unweighted) olup, keza eş genliğe sahip işaret genlikleri birbiri üzerine binerek, merkezde ki keskin bir ana çıkış lobuna eşlik eden çok sayıda yan loba sahip bir toplam işaret meydana gelmektedir. Bir zaman ekseninde dizilen bu yan loblar gönderilen darbeye göre özgün yansıma işaretlinkinden daha farklı bir geri dönüş süresine (return travel time) sahiptir. Bu nedenle ortaya çıkan bu yan loblar keza zaman yan lobları olarakta adlandırılır.

Sarı renkli oklarla frekansı belirtilen (örneğimizde ki f2 frekansı) maksimum negatif gerilim değerlerinin bulunduğu yerlerde maksimum genliğe sahip yan loblar meydana gelmektedir. Toplama işlemi öncesinde sadece bu f2 frekansı yükseltilerek yan lobun pozitif maksimum değeri sıfıra kadar indirilebilir ve aynı zamanda arzu edilen çıkış işaretinin kazancı arttırılabilir. Ancak bu süreçte, yine aynı yöntemlerle, bu kez bir farklı frekans bileşeniyle küçültülebilen yeni yan lob maksimumları da ortaya çıkabilir. Her bir frekans bileşeni için, olabildiğince en küçük yan loba ve aynı zamanda en büyük çıkış işaretline sahip bir en uygun genlik bulunabilir.

Giriş gerilimlerinin değişik frekans bileşenlerin bu farklı büyüklükleri ağırlık dağılımı (weigting) olarak adlandırılır ve çıkış işaretlinde ölçülen yan lobların büyüklükleri -30 dB e kadar bastırılabilir.