www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Toplam Yansıma

Resim 1: Sınır açısı

Resim 1: Sınır açısı

Bir enerji ışıması bir ortamın sınırına Θsınır açısından daha büyük bir α açısıyla gelmesi halinde bu ışıma tümüyle yansıtılır. İşte bu toplam yansımanın oluştuğu açıya ΘS sınır açısı denilir.

Yandaki grafikte, bir elektromanyetik dalga cephesinin optik olarak daha yoğun bir ortamdan, daha az yoğun bir ortama geçişi sırasında bir sınır açısının meydana gelişini ve bunun sonucunda bir toplam yansımanın oluşumunu görüyoruz. Optik olarak daha yoğun ortam koyu mavi renkli gösterilmiştir ve daha büyük olan n1 kırılma katsayısına (indisine) (refractive index) sahiptir. Daha az yoğun olan ortam arka plan rengiyle gösterilmiştir ve kırılma katsayısı n2 dir.

Sınır açısı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Formel für den Grenzwinkel Θs

Toplam yansıma su serabı yada yaz sıcağında caddelerin ıslak görülmesi gibi bazı doğa olaylarına sebep olur. Üstün kırılma (super refraction) ve oluklaşma (ducting) gibi olaylar elektromanyetik dalgaların yayılması sonucunda meydana gelen anormalliklerdir. Toplam yansıma olayı fiber optik hatlarla iletimde kullanılmaktadır.