www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Anten Başarı Testi

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlamanız gerekir.
(Lütfen bu sayfayı yazıcıda bastırınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz.

 1. Eğer bir demet yığınlı kosekant-kare antende üstteki ışıma elemanı arızalı ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir

    yüksekten uçan hedefler daha kötü algılanır, veya
    alçaktan uçan hedefler daha kötü algılanır?

   

 2. Bir faz dizili antenin bir doğrusal dizisi, her birinde 38 adet ışıma elemanı bulunan 44 adet sıradan meydana gelmiştir. Bu anten için kaç adet faz kaydırıcıya ihtiyaç vardır:

    36 adet faz kaydırıcı,
    44 adet faz kaydırıcı, veya
    1584 adet faz kaydırıcı?

   

 3. Tek darbeli bir antenin toplama kanalında bir hedefe ait çok yüksek genlikli bir işaret ölçülüyor. Buna karşılık fark kanalında bir yansıma işaretli ölçülememektedir. Bunun anlamı:

    off-boresight açısı tam sıfır graddır,
    hedef, anten diyagramının tam ortasında bulunmaktadır,
    toplama kanalı arızalı veya aşırı sürülmüştür.

   

 4. Bir tek darbe anteninde bakım çalışmaları sırasında ΔAz (Delta Azimut) ile ΔEl (Delta Yükseklik) fark kanallarına ait hatlar ters takılıyor. Bu durum radarı nasıl etkiler?

    radar cihazının menzili,
         gönderim gücü yanlış (zıt fazlı) bölündüğünden azalır.
    bu hata, alım hattı üzerinde işaretlerinin dubleks cihazdan
        hemen sonra oluşması nedeniyle sadece alışı etkiler.