www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Antenleri Özeti

 1. Bir radar anteni yüksek frekansla çalışan bir sistemde elektromanyetik dalgalar biçiminde ki enerjinin gönderildiği veya alındığı bir parçadır.
   
 2. Olayların her iki yönde gerçekleşebilmesi sayesinde, aynı anten hem işaret gönderimde ve hemde işaret alımında kullanılabilir.
   
 3. En yaygın kullanılan iki tip anten şunlardır: Parabolik Yansıtıcı Anten („Çanak Anten”) ve Faz Dizi Anten.
   
 4. Antenler iki gruba ayrılırlar: Yönlü Antenler (directional) ve Tümyönlü (omnidirectional) Antenler
  • Tümyönlü antenler enerjiyi her yöne yayarlar.
  • Yönlü antenler ise, enerjiyi, antenin mekaniksel konumundan bağımsız olarak olabildiğince küçük açıklık açısına sahip bir demet halinde belirlenmiş bir ana yöne doğru yönlendirir.

   
 5. Anten diyagramları bir kartezyen ( dik açılı) koordinat sisteminde gösterilebileceği gibi, bir kutupsal (polar) koordinat sisteminde de gösterilebilir.
  • Bir yönbağımsız ışıyıcı (radiator) enerjiyi her yöne eşit miktarda yayar.
  • Bir yönbağımlı ışıyıcı enerji ışımasını homojen biçimde yapmaz.
  • Ana ışıma lobu yayılan enerjinin en büyük bölümüne sahiptir.
  • Yan ışıma lobları ve geri ışıma lobunun varlığı arzu edilmez ve imkanlar ölçüsünde küçük olmalıdır.