www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Dizi Anten Tanıtıcısı

Resim 1: Faz Dizi Anten fonksiyonlarını tanıtan aygıt

Resim 1: Faz Dizi Anten fonksiyonlarını tanıtan aygıt

Faz Dizi Anten Tanıtıcısı

Faz Dizi Anten Tanıtıcı bir faz dizi antenin fonksiyonlarının dershane ortamında pratik olarak gösterilebilen bir basit eğitim aygıtıdır.

Bir osilatör, 4–Yagi anteninden oluşan bir grup antenle serbest bir ISM- Frekans bandında (Industrial, Scientific and Medical Band) düşük güçle uzaya yayın yapar. Burada seçilen frekans 2400 ila 2480 MHz arasındadır. Antenden uzaya yayılan güç yoğunluğu piyasada bulunan herhangi bir yüksek frekans izge çözümleyicisiyle ölçülebilir. Gücün en kuvvetli ölçüldüğü yön çizgenin ana yayın yönüdür.

Bir kontrol gerilimiyle kumanda edilen bir elektronik faz kaydırıcı bireysel bir ışıma elemanının faz açısını 45°, 90° ya da 135° değiştirebilir. Toplamda ana yayın yönüne göre sağ ya da sol yönde (diğer anahtarlama konumunda) 16° lik bir en büyük sapma elde edilebilir. Antenin uzak bölgesi yaklaşık 3 ila 4 m sonra başlar. Burada ölçülen ışıma çok zayıftır ve mikrowatt/metrekare mertebesindedir. Ayrıca burada bir yan etken olarak alım gücünün gönderici antene olan uzaklığının karesine bağlı olarak azaldığı (Boşluk zayıflaması) kanıtlanabilir. En büyük güç yoğunluğu olan bir açı bulunduğunda yayın açışı bir anahtarla değiştirilebilir, böylece ölçü aygıtı artık bir değer gösteremez.

Piyasada satılan yüksek frekans izge çözümleyiciler çok geniş banda kalibre edilmiş bir anten kullanılırlar. Bu antenle sınıfta bulunan öğrencilerin mobil telefonlarının yayını dahi ölçülebilir. Bu mobil telefonlardan gelen yayınların ölçümlerde bir hataya yol açmaması için bu ölçüm aygıtı için çok dar bantlı, yüksek yönlülüğe sahip bir Yagi anten geliştirilmiştir. Bununla beraber ilave ölçüm antenleri bu ölçü aygıtı için kalibre edilmemiştir. Bu nedenle ölçü aygıtında görüntülenen değerler sadece göreceli olarak birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Geometrik yön
Saptırılmış çizge

Resim 2: Faz dizi antende aşağı-yukarı hareket çizge prensibi

Geometrik yön
Saptırılmış çizge

Resim 2: Faz dizi antende aşağı-yukarı hareket çizge prensibi

Resim.2 de çizgenin iniş-alkış prensibi gösterilmektedir: En dıştaki antenlerden birinin faz açısı kaymamıştır ve referans olarak kullanılır. Eğer bir faz kayması etkisi yoksa o zaman toplam işaret yaklaşık geometrik yönü gösterir. Diğer üç bireysel antenin şimdi adım adım kademeli faz açısı kayar. Bu faz kayması şimdi bir gecikme olacaktır, bu nedenle değeri negatif olacaktır. Bireysel anten çizgeler toplanarak resimde gösterilen toplam çizgeyi meydana getirir. Faz kaymaları şimdi bu çizgeyi 16° sağa saptırır. Bir elektronik sapma ile bu anten bir motorun döndürülebileceğinden çok daha hızlı döndürülebilir.

Bu eğitim seti Radartutorial tarafından geliştirilmiştir. Üretimi ve pazarlaması Alman firması Köster Systemtechnik tarafından yapılmaktadır.