www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Schwarzschild-Boynuz Işıyıcısı

Resim 1:Bir Schwarzschild-boynuz ışıyıcının adım adım katlanarak meydana getirilmesi, katlama yerleri yansıtıcılardır ve ortaya çıkan kesit dalga kılavuzu-kıvrımlarının kesiti ile aynıdır.

Resim 1:Bir Schwarzschild-boynuz ışıyıcının adım adım katlanarak meydana getirilmesi, katlama yerleri yansıtıcılardır ve ortaya çıkan kesit dalga kılavuzu-kıvrımlarının kesiti ile aynıdır.
a) Düz metal plaka;
b) Katlama;
c) Kesme ve yansıtıcının yerleştirilmesi;
d) c) nin yandan görünüşü.

Schwarzschild-Boynuz Işıyıcısı

Schwarzschild-boynuz sistemi, Cassegrain-antenden dönüştürülmüş, Abbe sinüs koşulunu sağlayan ve böylece antenin ana ışıma yönünün dışında kalan bölgedeki arama hassasiyetini iyileştiren bir biçimidir. Schwarzschild tipi boynuz, bir daha büyük içbükey ikincil yansıtıcıya ve daha küçük bir dışbükey birincil yansıtıcıya sahiptir. Bunlar her ikisi de katlanmış boynuz ışıyıcıları içinde yer alır. Cassegrain antenin aksine, buradaki yansıtıcılar bir basit koninin kesitleri biçiminde değil, daha ziyade aşkın eğrilerinin (transcendental curves) kesiti gibidir. Ana ışıma yönündeki bir kullanımda bu anten, Cassegrain antene göre bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Ancak bu anten, ışın demetinin bir küçük fiziksel açı içerisindeki hızlı saptırılabilme özelliği ile Cassegrain antenden daha üstündür. Yansıtıcı yüzeylerinin tasarımı çok kapsamlı matematiksel işlemleri gerektirir, ayrıca ışın demetinin genişliğine ve tarama açısına bağlıdır. Schwarzschild-boynuzuna enerji Org-borusu tipi tarayıcı (organ-pipe-scanner) denilen bir aygıtla seçilen birden daha fazla sayıda küçük ışıyıcılarla gönderilir.

Boynuzda yansıtıcı gibi görev yapan yaylar bir basit konik kesitte olmadığında üretimi ve gerekli toleransları sağlamak çok karmaşık işlemleri gerektirir. Bu nedenle sistem, pek yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır. Bu antenin belki seri üretilen tek modeli, 2. Dünya Savaşı sırasında önce MIT Radiation Laboratory ve sonrasında Bendix firmasınca AN/MPG-1 atış kumanda radarlarında kullanılan modelidir. Schwarzschild- boynuzu yer aldığı bu antenin ışıma çizgesinin azimut açısında genişliği 0,55°, yükseklik açısında 3° idi. Çizge bir motor ve dişli vasıtasıyla saniyede 4 defa dönüyordu ve 10,2° lik bir sektörde arama yapıyordu.

Schwarzschild-boynuzu adı, 1905 yılında Alman astrofizikçi Karl Schwarzschild (*1873 - †1916) tarafından geliştirilen Schwarzschild-teleskobundan gelmektedir.

Kaynaklar: