www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sun -Strobe-Recording

güneş doğuşu
güneş batışı

Resim 1: „Sun-Strobe-Recording” prensibi

güneş doğuşu
güneş batışı

Resim 1: „Sun-Strobe-Recording” prensibi

Sun -Strobe-Recording

Bir radar anteninin dikey ışıma diyagramı güneş ışıması yardımıyla ölçülebilir. Bu yöntem İngilizce „Sun-Strobe-Recording” olarakta adlandırılmaktadır.

Güneş sadece görünebilir ışık yaymaz. Bilakis güneş ışınımını, küçük bir kısmını gözle görebildiğimiz, çok geniş elektromanyetik bir izgeye (spectrum) sahiptir. Bu ışıma oluşumu kaotik doğası nedeniyle gürültü modülasyonludur, fakat gözlemlendiği süre içerisinde genliği göreceli sabit kalır. Bu gürültüler (çalışma frekansına bağlı olmaksızın) her radar alıcısı tarafından alınabilir ve ekranda güneş yönünde artan parlaklıkta arka plan gürültüsü meydana getirir. Güneş, doğuşundan batışına kadar antenin tüm yükseklik açışlarından geçer.

Resim 2: Sun-Strobe- Recording ile ölçülen bir antenin dikey ışıma diyagramı

Resim 2: Sun-Strobe- Recording ile ölçülen bir antenin dikey ışıma diyagramı

Örneğin geçmişte eski tip P-18 („Spoon Rest”) Rus radarında dikey diyagram kapsamlı manuel ölçüm serileri ile şafak vaktinden güneşin 15...20° lik bir yükseklik açısına ulaşmasına kadar ki sürede yapılabiliyordu. Bugün bu ölçümler bilgisayar destekli olarak (RASS-S Tool) otomatik olarak yapılıyor. Bu ölçüm seti öğleden sonraları GPS uyduları yardımıyla yeri ve saati hassas olarak belirlenerek montajı yapılır ve bu nedenle güneş gürültüsünün beklendiği sektör önceden tespit edilir. Ertesi sabah güneşin hem batımında ve hem de doğumunda gürültü genlikleri kaydedilir, antenin her dönüşünde kaydedilen bu değerler birbirleri ile karşılaştırılır ve yapılan değerlendirmelerle dikey anten diyagramı oluşturulur.