www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İki Yollu Anten Çizgesi

Gönderim anındaki
anten çizgesi
Alım sırasındaki
anlık 8 adet
anten çizgesi
İki yollu anten
çizgesinin
6. alım kanalı

Resim 1: Sayısal biçimlendirilmiş iki yollu anten çizgesi için açıklayıcı bir örnek

Gönderim anındaki
anten çizgesi
Alım sırasındaki
anlık 8 adet
anten çizgesi
İki yollu anten
çizgesinin
6. alım kanalı

Resim 1: Sayısal biçimlendirilmiş iki yollu anten çizgesi için açıklayıcı bir örnek

İki Yollu Anten Çizgesi

İki yollu anten çizgesi (İngilizce: “two-way beamwidth” ya da “two-way antenna pattern”) genellikle bir radarın gönderim ve alım sırasında farklı anten çizgeleri kullanması ile ortaya çıkar. Örneğin, sayısal demet biçimlendirme özelliğine sahip çok-işlevli radarlar iki yollu çizge kullanırlar. Bu tür bir radar, gönderim sırasında tüm sahayı örneğin bir fan pervanesi biçimli bir demetle aydınlatmalı, alım sırasında ise anlık oluşan daha küçük kalem demetlerle arama yapmalıdır. Alım sırasında gönderilen anten çizgesinin binişmesi iki yollu diyebileceğimiz bir anten çizgesi yaratır.

Resim 2: Değişik bakış açılarından iki yollu anten çizgesi

Resim 2: Değişik bakış açılarından iki yollu anten çizgesi

Bir bistatik yandan-bakışlı radar için iki yollu anten çizgesi farklı bakış açılarında ortaya çıkar. Örneğin, eğer bir uydudan bir simetrik anten çizgesi yatık olarak yer yüzeyini aydınlatırsa, aydınlatılan yüzey elips biçiminde olur. Farklı bir konumda bulunan bir ikinci uydudan aynı yüzeyi hedef alan benzer anten çizgesi ise birinciye zıt yönde döndürülmüş, yine elips biçimli bir alanı aydınlatır. Yalnızca her iki elipsle aydınlatılan alanlar (sınırı aşan durumda ise ikisinin kesişmesiyle ortaya çıkan ortak alan) gözlemlenebilir. Daha farklı açılarla gelen böyle elipsler, yer yüzeyinde büyüklüğü kapsanan tüm elipslere bağlı olan sadece bir küçük daire meydana getirir. Böylece her bireysel anten çizgesinin kullanılabilir çizge genişliğinin gücü yaklaşık -1.5 dB kadar azalır.

Yapay Açıklıklı bir radarda ise bu durum, değişik uydu konumlarından alınan yankı işaretlerinin tümünün işaretlerinin işlenmesinde kullanıldığı Işıldak Modu (Spotlight Mode) için söz konusudur. Yapay açıklık ile radar resminin hesaplanmasında sadece uydunun değişik yönlerden eşit miktarda aydınlatabilen yüzey kullanılabilir. Bu keza, iki yollu anten çizgesinin daha küçük demet genişliğinden kaynaklanan çapraz menzil çözünürlüğünü de iyileştirir (-3 dB lik demet genişliği yerine -1.5 dB lik bir demet genişliği).