www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yansıtıcı Çarpıklıkları

Aynasal yansıma
Dağınık
yansıma
Besleme
Yansıtıcı
çarpıklığı

Resim 1: Yansıtıcı Çarpıklıkları

Aynasal yansıma
Dağınık
yansıma
Besleme
Yansıtıcı
çarpıklığı

Resim 1: Yansıtıcı Çarpıklıkları

Yansıtıcı Çarpıklıkları

Yansıtıcıları imalat zorlukları nedeniyle ideal parabolik biçime sahip olamayan antenlerde yan loblar meydana gelir. Yansıtıcı yüzeyleri ancak belirli bir tolerans sınırları içinde imal edilebilmektedir. Anten yan loblarının büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içinde kalması için yansıtıcıdaki imalat hatasının λ /32 değerini aşmaması gerekir.

Bu müsaade edilen tolerans aşıldığında yan lob seviyelerinde artışlar meydana gelir. Bu sapmalar aynı türde bireysel antenlerin her biri için oldukça farklı ışıma diyagramları oluşturur. Bu nedenle her bir anten tek tek ölçülmelidir. Mükemmel bir antenin imalatı özel ölçüm noktalarını gerektirir.

Resim 2: ATC S-Band Anteni test ediliyor
© 2005 EASAT Ltd.

Resim 2: ATC S-Band Anteni test ediliyor
© 2005 EASAT

İşletme sırasında yansıtıcılar olabilecek hasarlara karşı özenle korunmalıdır. Yansıtıcı üzerinde oluşan bir ince buz tabakası bile antenin özelliklerini aşırı derecede bozabilir.