www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yönbağımsız Işıyıcı

Resim 1: Bir yönbağımsız antenin ışıma diyagramı küre biçimindedir.

Kugel

Resim 1: Bir yönbağımsız antenin ışıma diyagramı küre biçimindedir.

Yönbağımsız Işıyıcı

Bu anten, aslında bir noktanın geometrik boyutlarına sahip olan ve pratikte hiç bir zaman var olmayan, her yönde (küresel biçimde) eşit ışıma yapan bir antendir. Yer yüzeyinin etkisi nedeniyle ışıma diyagramı değişikliğe uğramış, minimumlar ve maksimumlar meydana gelmiştir.

Bir yönbağımsız küresel ışıyıcının maksimum bir ışıması olmaz. Yatay diyagramla dikey diyagram birbirinin aynıdır. Bu değer sadece karşılaştırma amacıyla verilmiş matematiksel-fiziksel bir büyüklüktür.

Resim 2: Bir çubuk antene ait diyagram

Bir yarım dalga boyu dipol antenin etrafında hafif basık, kalın toroidal (simiti andıran) bir ışıma diyagramı meydana gelir

Resim 2: Bir çubuk antene ait diyagram

Küresel ışıyıcılara karşılık diğer tüm antenler, yansıtmaları veya geometrik boyutları nedeniyle bir düzlemde yada bir yönde kazanca sahiptir.

G = 4·π·Ae G = anten kazancı
λ = dalga boyu
Ae = etkin anten yüzeyi
(1)
λ2