www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uzun Menzil/ Kısa Menzil

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu bir radarın anten diyagramı

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu bir radarın anten diyagramı

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu bir radarın anten diyagramı

Resim 2: Darbe gücünün kısıtlandığı

Resim 2: Darbe gücünün kısıtlandığı

Resim 2: Darbe gücünün kısıtlandığı

Uzun Menzil/ Kısa Menzil

Modern katı hal göndericilerinin artık çok yüksek darbe güçlerini üretme imkanları bulunmamaktadır. Katı hal tekniği ile üretilmiş bu güç modüllerinin tepe güçleri sınırlıdır. Bununla birlikte darbe sıkıştırma yöntemlerinin kullanılmasına başlanmasıyla böylesine büyük darbe güçlerine gerekte kalmamıştır. Bu teknoloji sayesinde, nispeten daha uzun (800 µs ye kadar), modüle edilmiş gönderim darbeleri ile yine büyük menzillere ulaşılabilmek mümkün olmaktadır.

Maalesef, günümüzde çok uzun gönderim darbelerinin kullanılması asgari menzil ölçümlerinde hatalı sonuçlara yol açmaktadır. Çünkü gönderici çalışırken, alıcı çalışamamaktadır!

Bu çok uzun darbe genişliğinden („Uzun-Menzil-Darbesi”) kaynaklanan dezavantajı bertaraf etmek için, içinde belirlenmiş bir zaman şemasına uygun olarak, daha dar bir gönderim darbesi de („Kısa-Menzil-Darbesi”) katılarak yollanır. Bu dezavantajı telafi etmek için geliştirilen üç yöntem vardır:

  1. Bu, iyi bir menzil çözünürlüğü elde etmek için, tekrardan darbe sıkıştırma tekniği ile işlenen, modüle edilmiş daha kısa süreli bir gönderim darbesi olabilir. (Bu yöntem, RRP-117 gibi 100 ila 800 µs genişliğinde gönderim darbeleri kullanan hava savunma radarları için tipik bir örnektir.)
     
  2. Çok kısa süreli (<1 µs) modüle edilmemiş bir gönderim darbesi yollanır. Darbe gücünün kısıtlandığı bu yöntemde sadece çok kısa bir menzile ulaşmak mümkündür. (Bu yöntem Hava Trafik Kontrol radarlarında tipik bir uygulamadır, örneğin ASR-E radarı gibi).
     
  3. Darbe süresi, seçilen yükseklik açısına bağımlı olarak, istenilen menzile göre dinamik ayarlanır. Bunun sonucunda bireysel kalem demetler (pencil beams) örtüşür ve bir kosekant-kare desenli ışıma diyagramı meydana gelir. Bu diyagramda ki her bir demetin darbe gücü birbirinin aynıdır. Menzil değeri (ve asgari menzil ölçümü) sadece gönderim darbesinin genişliği ile ayarlanır!

Örnek olarak, aşağıda ki diyagramda modüle edilmiş uzun menzil gönderim darbeleri (darbe süresi: 60 µs) ve modüle edilmemiş kısa gönderim darbeleri (darbe süresi: 1 µs) ile bir radarın zaman kontrolünün nasıl yapıldığı gösterilmiştir.

Resim 3: Radar zaman hattı

Uzun menzil
Uzun menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil

Resim 3: Radar zaman hattı

Uzun menzil
Uzun menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil

Resim 3: Radar zaman hattı

Yükseklik açısının alt bölgesinde, darbe-çiftinin işlenmesi (pulse-pair processing) ile sadece yakın çevredeki sabit hedef yansımalarının bastırılmasında yararlı olan, çoğu kez üç kısa menzil darbesi birbiri ardına yollanır.