www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Resim 1: Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Resim 1: Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Faz Dizi Antenler nadiren daha az bir sayıda ışıma elemanıyla seyreltilmiş anten dizisi (thinned array) gibi kullanılırlar. Işıma elemanlarının adedinin azaltılma miktarı toplam anten açıklığının (aperture) tamamının doldurulmasına yetecek sayıdan daha az olmamalıdır. Çünkü ışıma elemanlarının sayısının bu değerden az olması durumunda antenin ana topuzunun (main lobe) ışıma deseninde (radiation pattern) bozulmalara yol açabilir. Seyreltilmiş anten dizisinin kazancı gerçekte kullanılan ışıma elemanı sayısına bağlıdır. Ana topuzun biçimi, anten açıklığının tamamının ışıma elemanlarıyla dolu iken oluşan biçimine benzer. Bununla beraber yan topuzların (side lobes) deseni azaltılan ışıma elemanı adedine orantılı olarak kötüleşir.

Resimdeki örnekte düzgün bir dizi antenden -sayısı anten açıklığını dolduracak miktardan az olmamak kaydıyla- ışıma elemanları rastgele çıkarılmış bir anten dizisi görülmektedir. Eğer mümkün olan en fazla eleman sayısının % 25 inin kullanılması durumunda ana topuzun deseninin Yarı Güç Genişliği Açısı (beamwidth) 1 dereceden küçüktür. Yani zayıflama – 3dB gibi oldukça iyi bir değerdir. Ancak bu durumda gönderim enerjisinin % 75 gibi bir bölümü yan topuzların bulunduğu bölgeye kayar.