www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Polarizasyon


Resim 1: S 75 (NATO kodu „Fan Song E”) Hava savunma radarı anteni

S 75 (NATO kodu „Fan Song E”) Hava savunma radarı anteni
(Büyütmek için tıklayınız: 425·338 piksel = 32 kByte)
Resim 1: S 75 (NATO kodu „Fan Song E”) Hava savunma radarı anteni
Resim kaynağı: www.pvo.guns.ru

Bir elektromanyetik alanın bileşenlerinin yönü ve antenin konuş biçimi yayının polarizasyonunu belirler. İki türlü polarizasyon vardır: Doğrusal ve dairesel.

Resim 2: Düşey doğrusal polarizeli alan (mavi) ve Yatay doğrusal polarizeli alan (kırmızı)

Resim 2: Düşey doğrusal polarizeli alan

Resim 3: Yatay doğrusal polarizeli alan

Doğrusal Polarizasyon

Doğrusal Polarizasyon altında iki ana polarizasyon biçimi vardır:

Alıcı anten ile gönderici anten ile eş polarizeli olmalı; ilaveten mekanik olarak birbirine bakacak biçimde ayarlanmış olmalıdır.

Doğrusal polarizasyon doğal olarak uzayda her yönde yayılabilir, bununla birlikte yatay ve düşey polarizasyona ilaveten:


Resim 3: S 125 (NATO kodu „Low Blow”) radarı anteni

S 125 (NATO kodu „Low Blow”) Hava savunma radarı anteni
(büyütmek için tıklayınız: 425·278 piksel = 25 kByte)
Resim 4: S 125 (NATO kodu „Low Blow”) radarı anteni
Resmin kaynağı: www.pvo.guns.ru

Dairesel Polarizasyon

Dairesel Polarizasyon durumunda alan kuvvet vektörü, Z yayılma yönüne dik olarak sağa veya sola dönerek ilerler. Bir dairesel Polarizasyon 90° faz farklı beslenen ve aynı zamanda birbirlerine göre 90° farklı yerleştirilmiş doğrusal polarize edilmiş iki adet antenden ortaya çıkar. Eğer bu iki antenden gelen işaretlerinin doğrusal bileşenlerinin genlikleri eşit değilse, ortaya eliptik bir polarizasyon çıkar.


Resim 5: Dairesel polarizasyonun meydana gelişi

Dairesel polarizasyon: Birbirine dik iki dipol 90° derece faz farkı ile besleniyor. Meydana gelen alan dairesel polarizelidir.
Resim 5: Dairesel polarizasyonun meydana gelişi Empfehlung Canlandırma (50 kByte)

Atmosfer de, özellikle iyonosfer de, ve nesnelerin yansıtma davranışlarında ki düzensizlikler nedeniyle polarizasyon da sık sık kaymalar meydana gelir. Bunlar zayıflama olaylarına, diğer bir deyimle polarizasyon sönümlerine sebep olur. Sözü edilen zayıflamaların polarizasyon dönüşünde yarattığı engellere depolarizasyon adı verilir.

Optimal bir işaret alışı için antende aynı polarizasyonun kullanılması gerekir. Yanlış polarizeli bir antenin kullanılması halinde pratikte 20 ila 30 dB arasında değişen ağır kayıplar meydana gelir. Bu durum söz konusu olduğunda bilinçli polarizasyon değişiklikleri yapılarak hem atmosferik ve hem de elektronik gürültüler bastırılabilir.

Pratikte kötü atmosferik yansıma parazitler ile karşılaşıldığında dairesel polarizasyon moduna geçilir.