www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

PIN- Diyotlu Dubleks Cihaz

Resim 1: PIN diyotlar ile duplexerın prensibi

Resim 1: PIN diyotlar ile duplexerın prensibi

PIN- Diyotlu Dubleks Cihaz

PIN- Diyotları ile yarı iletken teknolojiye dayanarak yapılan dubleks cihazlar, iyi yalıtım sağlamaları, hızlı toparlanma süreleri ve daha uzun ömüre sahip olmaları nedeniyle cazip bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Düşük işaret güçlerinde PIN-diyotlarla yapılan sınırlama ve ihmal edilebilir hat kayıpları sayesinde alıcının girişinde işaret sabit bir seviyede tutulabilmektedir. Bununla beraber, daha yüksek güçlerde PIN-diyotlarının, alıcıya giden hatta ki düşük kayıpları ve gönderim gücünün iyi yalıtımını garantilemek için aktif olarak anahtarlanması gerekir. Bu, anahtarlamayı karmaşık hale getirmekte ve eğer dubleks cihazın sürücü devrelerinin arızalanması sonucu anahtarlama gerilimi kaybedilirse, cihazın tümüyle devre dışı kalabilme riski vardır. Bu nedenle güvenliği sağlamak için pratikte bir biri ardına birden fazla anahtarlama kademeleri konulur.

Bu modülde bulunan iki adet PIN-diyotu bulundukları şerit iletken rezonans devresinde kısa devre yapmak üzere anahtarlama yapar ve böylece girişteki yüksek frekanslı enerji, bir kumanda gerilimine bağımlı olarak, ya sonlandırma direncine (dummy-loads) yada bu modülün çıkışına, yani alıcının girişine gitmesi sağlanır.

Sonlandırma
direnci
Rezonans hatları
Yönlü bağlaştırıcı
PIN-
diotlar

Resim 2: Şerit hat teknolojisi ile yapılmış radar alıcı modülü

Sonlandırma
direnci
Rezonans hatları
Yönlü bağlaştırıcı
PIN-
diotlar

Resim 2: Şerit hat teknolojisi ile yapılmış radar alıcı modülü

PIN-diyotlar çoğunlukla eşleyici (syncronizer) tarafından sağlanan bir kontrol gerilimi ile anahtarlama yapar.

Avantaj:
  • uzun ömür
  • gecikmesiz anahtarlama
  • hızlı toparlanma süresi
Dezavantaj:
  • aktif anahtarlama gerilimi gereksinimi
  • arızalı bir kademenin tümüyle sistemi devre dışı bırakması
  • yüksek güçlü anahtarlama gerilimi nedeniyle ek güvenlik önlemleri ihtiyacı