www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ofset- Anten

Resim 1: Bir parabolit kesitli ofset anten

Resim 1: Bir parabolit kesitli ofset anten

Ofset- Anten

Parabolik antenlerde besleme boynuzunun doğrudan ana ışıma yönünde bulunması bir gölgeleme sorunu yaratmaktadır. Bir normal parabolik antende antenin besleme boynuzu ve bunu taşıyan elemanlar yansıtıcıdan gelen elektromanyetik ışımayı engellerler.

Bir ofset antende ise besleme boynuzu ana ışıma yönünün dışında kalır ve anten diyagramına olumsuz bir etkisi olmaz. Besleme boynuzu bir parabolik yansıtıcının üst bölümüne doğru ışıma yapar ve yansıtıcının alt bölümü ise kullanılmaz. Sonuçta parabolik yansıtıcının kıvrımı sığlaşmış ve odak noktası daha uzağa kaymıştır. Parabolik yansıtıcı yüzeyinin ancak tam olarak ışınması ile daha kuvvetli bir ışın demeti elde edilebildiğinden, besleme boynuzu daha uzağa yerleştirilir. Bu durum daha uzun besleme boynuzunu ve genellikle de daha masraflı yapıların kullanılmasını gerektirir.

Odak
Yansıtıcının
taslak geometrisi
Öngörülen
açıklık

Resim 2: Bir simetrik anten çizgesi için ofset parabol antenin geometrisi

Odak
Yansıtıcının
taslak
geometrisi
Öngörülen
açıklık

Resim 2: Bir simetrik anten çizgesi için ofset parabol antenin geometrisi

Piyasada satılan, örneğin uydu yayınlarının alınmasında kullanılan ofset antenlerin dönel-paraboloit yansıtıcı gövdesinin kesiti yuvarlak olmayıp ovaldir. Merkezden kaçık besleme boynuzunun oval ya da yumurta biçimli olan bir etkin ofset antenin yansıtıcısının sınır noktalarının her yerinde aynı güç yoğunluğunu yaratması gerekir. Bunu bir el fenerinin ışığıyla anlayabiliriz: Bir yüzeye el fenerinin huzmesi dik verildiğinde aydınlatılan alan yuvarlaktır. Eğer bu huzme bu yüzeye eğik yollanırsa aydınlatılan alan elips biçimine dönecektir. Bu nedenle piyasada uydu sistemleri için satılan ofset antenlerin örneğin eni 1,25 m olmasına rağmen yüksekliği 1,35 m dir. Gerçek yansıtıcı yüzeylerinde ölçülen bu açıklık daha küçük çıkmaktadır. Bu, gerçek anten yüzeylerinde ölçülen anten kazancının daha kötüleşmesine sebep olmaktadır. (Resim.2 ye bakınız)

Resim 3: Yansıtıcısı „Portakal-kabuklu paraboloit“ olarak adlandırılan ofset anten

Resim 3: Yansıtıcısı „Portakal-kabuklu paraboloit“ olarak adlandırılan ofset anten

Parabolik antenli radarların çoğu ofset anten prensibini kullanırlar. Bunun salt alıcı anten kullanan radar aygıtlarında (örneğin uydu alıcı antenler gibi) yüksek güçlü gönderim enerjisinin bu enerjiyi yollayan ışıma boynuzuna tekrardan yansıtarak boynuz tarafından alınmasının önlenmesi gibi bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bir simetrik parabol antende bu yapısal özelliklere bağlı yansıma anten hatlarında Duran Dalga Oranının kötüleşmesine ve gönderici çıkış katlarının yüklenmesine sebep olur. Bu nedenle ofset antenlerde çıkış katları daha az yüklenmektedir.