www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Logaritmik Periyotlu Antenler

Işıma yönü
Besleme iletkenleri

Resim 1: Logaritmik periyotlu anten

Işıma yönü
Besleme iletkenleri

Resim 1: Logaritmik periyotlu anten

Logaritmik periyotlu antenler, geniş bant antenlerinin pratikte rasgele büyük frekans bant genişlikleri için yapılan bir şeklidir. Logaritmik periyotlu antenler birbirlerine iki iletkenli bir besleme hattının çaprazlanarak bağlandığı elemanlardan oluşur. Gönderme modunda dalga ilk olarak ışıma (radiation) olmaksızın bu uyartım iletkenleri üzerinde ilerler. Bağlı elemanlar, o an ki işaretlin işletme dalga boyuna bağlı olarak dipolu sadece bir kapasitif yük gibi etkilerler.

Dipolun boyu, dalga boyunun üçte bir mertebesine vardığında daha fazla sayıda başka dipolların da katıldığı bir ışıma başlar. Bu ışımanın aktif olduğu zon, dalga boyunun yarı uzunluğuna karşılık gelen uzunluğa sahip bir dipol ile sınırlıdır. 35 dB i bulan iyi bir geri zayıflama ile ulaşılabilen kazanç 10 dB i bulabilir. Konstrüksiyona bağlı olarak, anten ayak izi direnci 50 ila 120 Ω arasında değişir.

Bu tür antenlerin elektriksel özellikleri, frekansın logaritmasına bağlı olarak periyodik olarak tekrarlanır. Örneğin, kazanç ve anten ayak izi dirençlerinin periyodik değişmeleri, söz konusu frekans aralığında hemen hemen sabit imiş gibi görülecek şekilde uygun bir boyutlandırma yaparak, bir periyot içinde oldukça küçük tutulabilir.

(1)

  • τ = Ölçek katsayısı
  • L = Işıyıcının boyu

(2)

  • R = Işıyıcılar arası açıklık

Resim 2: 1030 ve 1060 MHz için Logaritmik Periyotlu Anten: Bir Dost-Düşman-Sorgulama anteninin ışıma elemanı

Resim 2: 1030 ve 1060 MHz için Logaritmik Periyotlu Anten: Bir Dost-Düşman-Sorgulama anteninin ışıma elemanı

Mümkün olabilen bant genişliklerine rağmen çok geniş bantlı sistemlerde (örneğin: Ultra Geniş Bantlı –radar) kullanım bireysel frekans bileşenlerinin faz açılarının merkezinin antenin farklı yerlerinde olması nedeniyle çok sınırlı kalmaktadır. Böylece bireysel frekans bileşenlerinden kaynaklanan bu ilave faz farkları alıcıda gönderilmiş özgün işaretlin tekrarlanmasını engeller.

Resim 3: Bir Logaritmik Periyotlu Antenin bir benzetişim programı ile elde edilen 3-boyutlu anten çizgesi

Resim 3: Bir Logaritmik Periyotlu Antenin bir benzetişim programı ile elde edilen 3-boyutlu anten çizgesi