www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Konik Tarama Yöntemi İle Yön Bulma

Resim 1: Konik tarama yönteminde, anten diyagramı merkez eksen etrafında dönmektedir. Hedef izleme radarlarında bu yöntem anten kumandasında kullanılır.

Resim 1: Konik tarama yönteminde, anten diyagramı merkez eksen etrafında dönmektedir. Hedef izleme radarlarında bu yöntem anten kumandasında kullanılır.

Bazı eski hedef izleme radarlarında hedefin yönünün tayini için yansıma sinyalinin minimum değerinin kullanıldığı „konik tarama” (conical scan) adı verilen bir yöntem kullanılır.

Bu tür anten ışıma diyagramı, antende üretilen ışının çok hızlı döndürülmesiyle elde edilir. Işıma diyagramı, antenin doğrusal geometrik ekseni etrafında döner. Antenin optik yönünde, merkezi anten olan konik bir sinyal minimumu oluşur.

Hedef, daima anten ışıma diyagramının oldukça iyi bir eğime sahip olduğu yan cephesinde yer alır, yani burada hedefin en küçük bir açısal değişikliği bile yansıma sinyalinin seviyesinde göreceli büyük değişmelere sebep olur.

Bir an için bu konik tarama sisteminin bir hedefin izlenmesi için kullanıldığını düşünelim. Hedef tam olarak anten ekseninde yer alıyorsa, göreceli olarak sabit, ama çok küçük bir yansıma sinyali alınır. Fakat hedef, eksenden sadece biraz uzaklaştığında bile, anten demetinin her taramasında sinyal seviyesi değişecektir. Hedef, örneğin daha da sola kaymışsa, aşağıdaki canlandırmada görüldüğü gibi, demet koninin sol kısmını süpürürken (sweeping) alınan yansıma sinyali maksimum olur; koninin sağ kısmı süpürülürken bu sefer sinyal hızla minimuma düşer. Eğer hedef minimumdan biraz daha sola doğru hareket etmişse, demetin tarama eksenine göre o anki konumu, ve yansıyan sinyalin genliği bilgisayara (angle-servo circuit) girilir. Bilgisayar bu verileri değerlendirir ve anten servomotoruna sabit seviyede bir yansıma sinyali alanına kadar sola çevir komutunu yollar. Bu şekilde hedefi yakalamak üzere antenin azimut ve yükseklik açıları otomatik olarak ayarlanır.

© 2005 Christian Wolff
Resim 2: Konik tarama yöntemini anlatan bir canlandırma

COSRO olarak adlandırılan (Conical Scan on Receive Only) sadece sinyal alım süresince kullanılabilen bu yöntem, minimum yansıma sinyalini kovalayarak gerçekleştirilen bir yön bulma yöntemidir.