www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Konik Oluk Anten (Vivaldi- anten)

Resim 1: Bir düzlemdeş Vivaldi antenin yapısı (Baskılı devre burada şeffaf gösterilmiştir.)

Resim 1: Bir düzlemdeş Vivaldi antenin yapısı (Baskılı devre burada şeffaf gösterilmiştir.)

Harici topraklama
(üst katman)
Taşıyıcı-
malzeme
Merkezi iletken
(orta katman)
Harici topraklama
(alt katman)

Resim 2: Bir simetrik-antipodal Vivaldi antenin patlatılmış görüntüsü

Harici topraklama
(üst katman)
Taşıyıcı-
malzeme
Merkezi iletken
(orta katman)
Harici topraklama
(alt katman)

Resim 2: Bir simetrik-antipodal Vivaldi antenin patlatılmış görüntüsü

Konik Oluk Anten (Vivaldi- anten)

Vivaldi anteni (Tapered Slot Antenna, TSA) oluğun konik olarak genişlediği çok geniş bantlı bir oluklu antendir. Bu anten 1979 yılında yapılan 9. Avrupa Mikrodalga Konferansında (EuMic) Peter J. Gibson tarafından „Vivaldi Anteni” olarak tanıtılmıştır.

Vivaldi anteni ince bakır tabakadan ya da bildiğimiz çift taraflı baskılı devre plakasından imal edilmiştir. Bu malzemenin kalınlığının ve dielektrik katsayısının antenin özellikleri üzerinde etkisi vardır. Aynı malzeme kullanılarak yapılan antenler yan yana getirilerek bir grup anteni yapılabilir.

Anten sadece, iki boyutlu bir üstel (exponential) boynuz olarak algılanan konik oluktan meydana gelir. Besleme oluğun dar tarafından yapılır. Yayın yönüne göre zıt tarafa konulmuş λ/4-koçanla kısa devre edilir. Antenin bant genişliğini arttırmak için merkez frekansın dalga boyunun dörtte biri çapta çember biçiminde bir koçan iletken konulabilir. Çember biçimli besleme hattının bu iki iletken tabakada sonlandırılması şerit-iletken teknolojisinde sadece besleme sisteminin geniş bantlı uyarlamasında yararlı olur.

Bireysel ışıyıcı elemanların polarizasyonu doğrusaldır. Elektriksel hat çizgileri iletken plakaya paraleldir. Bir ikinci polarizasyon düzlemi için gruplar iletken plakalara çapraz geçmeli yerleştirilirler. Antenin ışıma yönü konik oluğun genişlediği yöndür. Bu anten biçiminin geniş bant özelliği ultra-geniş bant antenler için uygundur.

Bu antenlerin yapısı üç türlüdür:

Antenin mucidi Peter Gibson’un antene bu adı vermesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kesin olan tek şey Peter Gibson’un bir Vivaldi hayranı olduğudur. Antenin trompet benzeri açıklığı bulunmaktadır. İsmin verilmesinde bu görüntü ilham vermiş olmalı (Vivaldi çok sayıda trompet konçertosu bestelemiştir.)