www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Karga-yuvası Anten

Resim 1: Bir karga-yuvası anten modeli

Resim 1: Bir karga-yuvası anten modeli

Karga-yuvası Anten

Karga-yuvası anten Fraunhofer - Yüksek Frekans Fiziği ve Radar Teknolojisi Enstitüsü (Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, FHR) tarafından geliştirilmiş ve patenti alınmış, bir hayali küre hacmi içinde besleme iletkenlerinin uçlarının sabitlendiği taban plakasına dikey yönde yükselen çok sayıda bireysel ışıma elemanının üç boyutta yerleştirildiği bir faz dizi antendir. Bu antende anten ışıma çizgesinin bir sayısal biçimlendirilmesi sayesinde hemen hemen her yönde eşzamanlı keskin demetli bir yayın deseni elde edilebilmektedir. Her bir ışıma elemanının uzaysal konumu küre biçimli hacim içinde bir belirlenmiş istatistiksel dağılıma uygun olarak düzenlenmiştir. Anten ışıma çizgesinin her yönde eş özelliklere sahip olabilmesi için bu dağılımın simetrik olması zorunludur.

Karga-yuvası antenin küresel biçimli yapısı sayesinde elektronik biçimlendirilmiş yayın deseni azimut ve yükseklik açılarında (taban plakası yönü hariç) tüm uzayı tarayabilmektedir. Antenin işte bu özelliği kapsama yeteneği olarak adlandırılmıştır. İstenilen yöne uygun gerekli faz kaydırma biçimlendirilmesi bir özel bilgisayarca yapılarak ışıma çizgesinin bu yöne kaydırılması sağlanır. Her bir ışıma elemanı için gerekli sabitleştirme işlemi göreli yalıtkanlık katsayısı (relative dielectric constant) εr 1 e yakın yalıtkan malzeme kullanılarak yapılır. Bu ayrıca anten içinde elektromanyetik dalgaların yayılım hızının azalması nedeniyle meydana gelebilecek ilave bozulmaların önlenebilmesi içinde gereklidir.

X-bandında çalışan bu tür bir antenin çapı yaklaşık 2 m olabilmekte ve üç boyutlu hacmi içinde yaklaşık 2000 adet bireysel ışıma elamanı dağıtılmış bulunabilmektedir. Bu anten yüksek direklere sahip bir geminin en yüksek direğinde bulunan ve her yönün gözlemlenebildiği bir platformu andırması nedeniyle „Karga-yuvası Anten“ (Crow's -Nest Antenna) olarak adlandırılmıştır.