www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Geniş Dikey Açıklık

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere direk
işaret yolu
Yerden ve binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 2: Bir 90° döndürülmüş kartezyen koordinat sistemi

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere direk
işaret yolu
Yerden ve binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 2: Bir 90° döndürülmüş kartezyen koordinat sistemi

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere direk
işaret yolu
Yerden ve binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 2: Bir 90° döndürülmüş kartezyen koordinat sistemi

Geniş Dikey Açıklık

Geniş Dikey Açıklıklı (GDA) antenler en çok ikincil radarlarda kullanılır. Bir GDA antene ait dikey ışıma diyagramında daha keskin hatlar bulunur. GDA anten bir faz dizi antendir ve dikey alanı çok sayıda ışıma elemanından (dipollerden) meydana gelir. Bu elemanlar istenen ışıma diyagramını oluşturmak için farklı (ama tam ayarlanmış) faz ve güçle beslenirler.

Pratikte bir GDA anten ana lobunu pozitif bir yükseklik açısında tutabilmek için hafifçe yukarı doğru yatırılır. Diyagramın alt yan tarafında ki zayıflama beher gradyan için 4 ila 10 dB dir ve buralarda hızla göz ardı edilemeyecek güçlere ulaşır. (Diğer anten biçimlerinde yatıklık miktarına bağlı olarak beher gradyan için sadece 1.5 ila 2 dB lik değerler hedeflenir.)

Negatif yükseklik açılarında ki azalmış anten kazançları nedeniyle yerden yansımalar zayıflar. Bunun şöyle avantajları vardır:

  1. GDA antenin yan lobları küçülür ve böylece en çok ana yönde ışıma meydana gelir. Buda ikincil radarın menzilini arttırır.
  2. GDA anten hizadan kaçık (off-boresight) bir başka antenden kaynaklanan yerden yansımaları azaltır. Buda tek darbe yönteminde azimut açısı tayinindeki hatalarını düşürür.
  3. GDA anten, binaların yada yerdeki diğer yansıtıcı yüzeylerin bulunduğu yönde gönderim gücünü azaltır. Sonuçta hatalı sorgulama olasılığı ve bunun sonucu olarakta hatalı yanıtların gelmesi azalır.
GDA anten resimleri

Resim 2: Standart MSSR 2000 I GDA anten

Resim 3: Hafif üste yatık LVA- anteni (yatma pozitif)

Resim 4: ATC SSR radar sitesi Cölpin