www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Kaydırıcılar

PIN diyotlar için kumanda gerilimleri
180°
22,5°
90°
45°

Resim 1: Dolambaçlı yollardan oluşan faz kaydırıcı devre seramik baskılı devresi

PIN diyotlar için kumanda gerilimleri
180°
22,5°
90°
45°

Resim 1: Dolambaçlı yollardan oluşan faz kaydırıcı devre seramik baskılı devresi

Faz kaydırıcılar, ayarlama yeteneğinden ziyade, daha iyi (özellikle: daha hızlı) bir anahtarlama yeteneğine sahiptirler. Resimde, bir radara ait 4-bitlik faz kaydırma devresinde ki dolambaçlı yollarla anahtarlama yapılarak gerçekleştirilen, 0° den 337,5° ye kadar, her biri arasında 22,5° lik faz farkı bulunan 16 adet kademe görülmektedir.

Keza anahtarlamalı besleme devresinde bulunan toplam 24 adet PIN-diyot endüktansının varlığının da dikkate alınması gerekir.

Faz kaydırma modülü iki yönde, yani hem gönderme ve hem de alma yönünde çalıştığından, bu işlem modülün yer aldığı seramik baskılı devresi üzerinde bulunan giriş ve çıkış terminallerindeki PIN-diyot bağlantıları ile sağlanır.

Gönderim anına karşılık gelen aynı veri sözcüğünün kullanılması gerekir.
Mantık şöyledir: Yayın diyagram biçimine göre, en son işaret yollayan yayın elemanı, alım evresinde aynı yönden gelen yansıma işaretini en önce alır ve bu nedenle yeniden en uzun dolambaçlı yolu kullanması gerekir.
İlave iletken uzunlukları, HF işaretli için belirlenmiş faz kayma miktarlarında gecikmelere sebep olur. Yanda ki grafikte her biri 3 bitlik üç adet faz kaydırma zinciri görülmektedir.

45°
90°
180°

Resim 2: Dolambaçlı yollardan oluşan bir faz kaydırma devresi

45°
90°
180°

Resim 2: Dolambaçlı yollardan oluşan bir faz kaydırma devresi

Burada anahtarlama elemanı olarak kullanılan ve bir kumanda gerilimi ile anahtarlanan hızlı PIN-diyotları yüksek frekanslı (HF) işaretini her bir dolambaçlı yola yönlendirir. Merkezi bilgisayar her bir yayın elemanı için gereken gerekli faz kaydırma miktarını hesaplar ve işaret yolunda bulunan değişik, dolambaçlı uygun yol kombinasyonlarını anahtarlar.