www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Dizi Anten Kazancı

Model: Bir gezegende olduğu gibi bir ışın demeti ile bir kubbe aydınlanıyor. Gözlemci daima tam olarak aydınlatılan yüzeyde durmalıdır. Gözlemci kubbenin kenarında ki yüzeye eğik baktığından, eşit büyüklükte aydınlatma izdüşümü (lekesi) izleniminin oluşması için aydınlatılan yüzeyin daha büyük olması gerekir.

Resim 1: Grafikte bir faz dizi anten ışıma diyagramının far-modeli görülüyor

Resim 1: Grafikte bir faz dizi anten ışıma diyagramının far-modeli görülüyor

Model: Bir gezegende olduğu gibi bir ışın demeti ile bir kubbe aydınlanıyor. Gözlemci daima tam olarak aydınlatılan yüzeyde durmalıdır. Gözlemci kubbenin kenarında ki yüzeye eğik baktığından, eşit büyüklükte aydınlatma izdüşümü (lekesi) izleniminin oluşması için aydınlatılan yüzeyin daha büyük olması gerekir.

Resim 1: Grafikte bir faz dizi anten ışıma diyagramının far-modeli görülüyor

Faz Dizi Anten Kazancı

Bir yarı kürenin merkezinde bu yarı kürenin iç yüzeyini aydınlatan bir farın bulunduğu varsayalım, böylece ışıma merkezde bulunan bir gözlemci küre yüzeyine çarpan ışığın izdüşümleri olan aynı büyüklükte yeşil renkli lekeleri görecektir.
Kenardaki gözlemcinin yüzeye eğik yönde bakması nedeniyle, yarı kürenin kenarında daha büyük bir yüzeyin aydınlatılması gerekir. Far merkez yönde daha iyi odaklanabilir. Ve „yarı güç demet açısı Θ” geniş ışıma açısına göre daha dar, yani kazancı daha fazladır.

Faz dizi antenler bahsettiğimiz far-modeline benzer ışıma diyagramına sahiptir. Bir radar teknisyeninin bunu bilmesi veya türetmesi gerekli değildir. Şunu bilmek yeterli olur:

Bir faz dizi antenin kazancı (Θs) ışıma açısına bağlı olarak kötüleşir.

Bir faz dizi antenin kazancı (Θs) ışıma açısına bağlı olarak kötüleşir.

Bunun, örneğin anten kazancı ve açısal çözünürlük üzerinde doğrudan bir etkisi olmaktadır. Faz Dizi Antenlerde bu veriler daima merkezi yöne göre (boresight) verilir. Bu genellikle yukarı doğru 30° ila 45° arasında eğiktir. Alçaktan seyreden hedefler için Faz Dizi Antenlerin bu 30° ila 45° arasında aşağıya doğru inip çıkması gerekir. Bunun sonucunda antenin bu yöndeki kazancı ve açısal çözünürlüğü hayli kötüleşir. Bu nedenle hedef izleme- ya da füze kontrol radarlarında mümkün olabilecek bu aşağı inme-çıkma açısı miktarı sınırlandırılır.