www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Fan Pervanesi Tipi Anten

Bir fan pervane tipi anten diyagramı:
Şekil serinlemek için kullanılan bir Çin yelpazesini andırmaktadır.

Resim 1: Bir fan pervanesi tipi anten diyagramı
a) Yan görünüş
b) Ön görünüş

Fan Pervanesi Tipi Anten

Fan pervane tipi bir anten, bir boyutunda çok dar açıklık açısı ve diğer bir boyutunda daha geniş bir açıklık açısı bulunan bir anten (ışıma) diyagramına sahip yönlü bir antendir. Bu diyagram, bir parabol yansıtıcı (reflector) kesildiğinde veya bir parabolün parça kesiti kullanıldığında elde edilir. Yansıtıcı, düşey düzlemde küçük, yatay düzlemde ise daha geniş olması nedeniyle, düşey düzlemde daha geniş ve yatay düzlemde çok küçük açıklık açısı bulunan bir ışın demeti üretir. (Anten genişledikçe diyagram küçülür!)

Yansıtıcı bir parabolidin kesitinden başka bir şey değilidirt

Resim 2: Yansıtıcı bir parabolidin kesitinden başka bir şey değilidir

PRW-17
(Büyütmek için tıklayınız: 480·640 piksel = 49 kByte)
Resim 3: Yükseklik bulucu radar PRW-17

Genellikle bu tür antenler, yükseklik bulmak) için 90° döndürülerekte kullanılır. Yansıtıcı, yatay düzlemde dar ve düşey düzlemde daha geniş olması nedeniyle, yatayda açıklığı daha geniş (5 ila 7° arasında değişen) ve düşeyde çok dar (çoğu kez 1° den az) bir açıklık açısına sahip ışın demeti üretir. Bu tür anten çizgesi, bir kunduzun kuyruğu gibi düz ve geniş geniş olduğundan, Amerikan teknik yayınlarında „kunduz kuyruğu“ olarak adlandırılmaktadır.

Resim 1: Bir fan pervanesi tipi anten diyagramı
a) Yan görünüş
b) Ön görünüş