www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Füze Kılavuz Kumanda İçin Anten Demetleri

İzleme Demeti
Kılavuz Demeti
Yakalama Demeti

Resim 1: Fırlatılmış bir füzenin uçuş yolu

İzleme Demeti
Kılavuz Demeti
Yakalama Demeti

Resim 1: Fırlatılmış bir füzenin uçuş yolu

Kılavuz Kumanda (command guidance), bir yer kontrolde bulunan bir bilgisayarca hesaplanan kumanda işaretlerinin, füzeye, füzenin doğrudan hedefi bulacağı yolu bildirmek üzere yollandığı bir füze kumanda sistemidir.

Yakalama Demeti (Capture Beam )
Kılavuz Demeti (Guidance Beam)

Bir füzeyi fırlatılışını takiben kısa bir süre sonra algılamak için ilk olarak geniş açılı bir anten demeti (Yakalama Demeti) devreye girer. Kumanda merkezi füzenin algılanmasının ardından bu kez daha dar açılı bir anten demetiyle (Kılavuz Demeti) füzeye kumandaya devam eder. Resimde fırlatılmış bir füzenin kumanda merkezinden hedefe nasıl yönlendirildiği gösterilmektedir.

İzleme Demeti (Track Beam)

Uygulanan iki yöntem vardır: Konik Tarama Sistemi ve Tek Darbe Sistemi:

  1. Konik tarama sisteminde (conical scan system) hedefin bulunduğu eksen etrafında dönen bir küçük anten diyagramı yer alır. Eğer hedef bu eksenden ayrılırsa bir hata işaretli oluşur ve bu hata işaretli, antene yollanır. Gelen bu hata işaretline uygun olarak anten, en az yansıma işaretini alacak şekilde yönünü düzeltir.
  2. Tek Darbe Sisteminde dört alıcı antene ait ışıma diyagramları faza bağımlı olarak eşzamanlı toplanır. Hedef daima bu dört diyagramın ortasında olmalıdır, aksi takdirde bir hata işaretli oluşur. Bu hata işaretli antene yollanarak, antenin hedefe doğru yeniden konumlanmasını sağlanır.