www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dubleks Cihaz

Gönderici
Alıcı

Resim 1: Bir radarın basit blok şeması

Gönderici
Alıcı

Resim 1: Bir radarın basit blok şeması

Bir birincil radara, gönderdiği işaretler ve yansıyan işaretlerinin aynı frekansta olması ve bu iki olayın farklı zamanlarda meydana gelmesi nedeniyle, tek bir anten yeterli olmaktadır. Gönderme ve alma transferi için gerekli işlemler dubleks cihaz tarafından yapılır.

Bu transfer işlemi

En basit çözüm burada bir ferrit sirkülatör kullanmaktır. Pratikte 100 kW a kadar tepe gücüne sahip sirkülatörleri yapmak kolay değildir. Bunun yanında sirkülatörler 30-40 dB den fazla bir ayırma gücüne sahip değildir ve hassas alıcı devrelerini yüksek gönderim güçlerinden yeterince koruyamamaktadır.

Bu nedenle, bunların yerine gaz boşaltımlı tüpler kullanılır. Maalesef, gaz boşaltım prensibiyle çalışan bir gönderim-alım anahtarlayıcısının ateşlemek için nano saniye mertebesinde bir tepki süresine ihtiyacı vardır. Tam güç ancak bu süre içinde alıcıya varabilmektedir! Ateşleme aralığı uçlarında tutulan (canlı tutma gerilimi (keep alive voltage) olarak ta adlandırılan, 800 ila 1200 V arasında bir gerilim) bir ön gerilim sayesinde gönderim-alım (TR) hücrelerinin ateşlenmesi hızlandırılır.

Güçlü PIN –diyotlarının ise böyle bir dezavantajı bulunmamaktadır.