www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Cassegrain- Anten

Resim 1: Bir Cassegrain teleskobu çalışma prensibi

Resim 1: Bir Cassegrain teleskobu çalışma prensibi

Cassegrain- Anten

Fransız heykeltıraş Sieur Guillaume Cassegrain aynalı teleskopun özel bir biçimini yaptı. Bir Cassegrain teleskop iki aynadan oluşur: Ana ayna ve tali ayma. Geleneksel bir teleskopta ise ışınlar ana aynada toplanır ve adeseye yönlendirilir. Işık teleskoptan çıkarak gözlemciye gelir. Cassegrain teleskopta aynanın ortasında bir delik yer almaktadır. Ana ayna vasıtasıyla ışık toplanır ve ikinci aynaya gözlem deliğine yönlendirilir. Gözlemci ikinci aynada resmi ana aynadaki delik vasıtasıyla görür.

Resim 2: Atış Kontrol Radarı Cassegrain Anteni

Resim 2: Atış Kontrol Radarı Cassegrain Anteni

Telekomünikasyon ve radar uygulamalarında kullanılan Cassegrain antenlerde boynuz konkav biçimde ki yansıtıcı yüzeyinin biraz üzerinde bulunur ve ışınlar konveks biçimli ana yansıtıcının odak noktasına yakın bir yerde bulunan ikinci bir yansıtıcıya yönlenir. Besleme ünitesi enerjisi (çoğu kez boynuz besleyici), ikincil yansıtıcıdan ana yansıtıcıya yönlenir ve orada ikinci defa yansıtılarak ışınlar bir demet biçiminde anteni terk eder.

Avantaj
  • Boynuza kolay ulaşılabilinir; dolayısı ile bakım kolaydır.
  • Anten kompakt olduğundan kolaylıkla monte edilir.
  • Alıcının doğrudan boynuz üzerine monte edilebilmesi nedeniyle iletkenlerde ki hat kayıplarının önüne geçilmiş olur.
Dezavantaj
  • İkincil yansıtıcı antenin en hassas bölgesine monte edilmesi ve bu parçayı tutan kollarla birlikte ana yansıtıcıya gelen ışınları keserek gölgelenmelere sebep olur.

Sola dönüşlü dairesel
Sağa dönüşlü dairesel
Doğrusal
yatay
Doğrusal dikey

Resim 3: Bir polarizasyon değiştiren plaka prensibi

Sola dönüşlü dairesel
Sağa dönüşlü dairesel
Doğrusal
yatay
Doğrusal dikey

Resim 3: Bir polarizasyon değiştiren plaka prensibi

„Gölgeleme” olumsuzluğunun Oerlikon/Contraves AG firmasınca imal edilen SkyGuards model çoklu-izleme radarında olduğu gibi halledilmesi mümkün olabilmiştir. İkinci yansıtıcı sadece yatay polarizeli dalgaları, birincil yansıtıcı ise metal yüzeyi ile tüm elektromanyetik dalgaları yansıtır. Burada bir dairesel polarizeli dalganın yansıma sonrasında dönüş yönünün aksi yöne çevrilmesi gibi özelliğini görmekteyiz.

Land Roll 
(Büyütmek için tıklayınız: 410·496 piksel = 49 kByte)

Resim 4: Hava savunma füze kumanda istasyonundaki SA-8 „Gecko” ateş kontrol radarı antenleri

Birincil yansıtıcının önüne ikincil yansıtıcı olarak bir levha konulur. Bu levha iki düzlemden oluşur: İlki polarizasyon düzlemine 45° lik bir açıda, λ/4 lük bir mesafede konulmuş düz fakat enli lamellerden oluşan bir polarizasyon değiştirici katman. Bu levhadan ilk geçişlerde sola dönen dairesel polarizeli dalgalardan doğrusal yatay polarizeli dalgalar meydana gelir. İkinci katmanda ise doğrusal yatay polarizeli dalgalar için bir yansıtıcı gibi çalışan gerili ince yatay teller bulunmaktadır. İkincil yansıtıcıyı geçişte sağa dönen dairesel polarizeli dalgalardan doğrusal dikey polarizeli dalgalar oluşur. Bu yansıtıcının dairesel dalgalar için bir engelleme özelliği bulunmamaktadır.

Örneğin boynuz ışıyıcıyı terk eden dalgalar sola dönüşlü dairesel polarizeli dalgalar olsun, bu durumda polarizasyon değiştirici levhayı ilk geçişte bir doğrusal yatay polarizeli meydana gelir ve bu ikincil yansıtıcıda yansıtılır. Aynı levhanın diğer tarafından geçilmesi durumunda levha bir aynalama görevi yapar. Böylece levha dalgalara göre sanki 90° kadar döndürülmüş gibidir! Bu durumda dalgalar geldiği özgün polarizasyonuna dönüşür: Burada dalgalar keza sola dönüşlü dairesel polarizasyonludur.

Polarizasyon değiştirici plakaları ateş kontrol radarı SA-8 „Gecko” antenlerinde görmek mümkündür.