www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Antenin Karakteristik Değerleri

Yarı Güç Genişliği
Yan Lob
Zayıflamaları
İleri-Geri
Oranı

Resim 1: Polar koordinat olarak çizilen anten diyagramı

Kutupsal (polar) diyagramın referans noktası grafiğin merkez noktasıdır ve ölçülen değerler açısal olarak gösterilir. Bir azimut açısındaki yayının büyüklüğü, grafiğin merkez noktasından uzaklığı kadardır. Burada bir anten diyagramı örneği veriliyor.
Yarı Güç Genişliği
Yan Lob
Zayıflamaları
İleri-Geri
Oranı

Resim 1: Polar koordinat olarak çizilen anten diyagramı

Antenin Karakteristik Değerleri

Anten Kazancı

Özel bir tasarımla bir antenin yayın yoğunluğunu belirli bir yöne yönlendirilebilir. Kayıpsız bir antenin yönlendirme yeteneğinin ölçüsü „anten kazancı” olarak adlandırılır. Anten tanımında gerçek anten yanında, bir referans antenden de söz edilir. Çoğunlukla her yönde eşit yoğunlukta yayın yapan bir sanal küresel yayınlayıcı (isotropic radiator) referans anten olarak kullanılır veya söz konusu düzlemde bulunan bir basit dipol anten de bu amaçla kullanılabilir.

Anten Diyagramı

Kullanıma göre, bir anten sadece bir belirli yönden gelen işaretleri alır, diğer yönlerden gelen işaretleri alamaz (TV antenleri, radar antenleri); diğer taraftan, örneğin oto antenleri gibi antenler mümkün olan her yönden yayınları alırlar.

İstenen yayın karakteristikleri, bir antenin mekaniksel ve elektriksel tasarımı sayesinde gerçekleştirir. Bir yayın deseni (radiation pattern), o antenin belirli bir yönde ne kadar iyi yayın yolladığını veya aldığını belirtir. Bu desen, yani anten ışıma diyagramı, azimut açısının (yatay diyagram), yükseklik açısının (düşey diyagram) bir fonksiyonu olup, grafiksel olarak verilir.

Yarı Güç Genişliği
Yan Lob
Zayıflamaları
İleri-Geri
Oranı

Resim 2: Aynı anten diyagramını kartezyen koordinatlarla gösterimi

Birbirine dik iki referans ekseni bulunan kartezyen diyagram. Açısal değerler x-ekseninde, yayın büyüklüğü y- ekseninde yer alıyor. Yukarıdaki anten diyagramı bu sefer kartezyen koordinat sistemi ile veriliyor.
Yarı Güç Genişliği
Yan Lob
Zayıflamaları
İleri-Geri
Oranı

Resim 2: Aynı anten diyagramını kartezyen koordinatlarla gösterimi

Bu gösterim için kartezyen veya polar koordinat sistemi kullanılır. Grafiksel gösterimde ölçülen değerler doğrusal veya logaritmik ölçeklenir.

Bir anten diyagramı incelendiğinde aşağıda ki sadeleştirmelerin yapılabileceği görülür:

Yarı Güç Genişliği

Azami yayın gücünün en azından yarısının bulunduğu yerdeki ışın demetinin açısal açıklığı, bir anten diyagramının açısal genişliği olarak tanımlanır!

Ana lobun sınır noktaları yayın alan gücünün, azami yayın alan gücüne göre 3 dB düştüğü noktalardır. Θ açısı bir antenin açısal açıklığı veya „Yarı Güç Genişliği” olarak adlandırılır.

Açıklık

Bir antenin etken açıklığı Ae yayın gönderim veya alımın yapıldığı alandır. Bu bir kilit parametredir ve antenin performansını belirler. Kazancın etken alana olan ilişkisi aşağıda ki formülde verilmiştir:

G = 4π · Ae ; Ae = Ka·A Burada: λ = dalga boyu
Ae = etken anten açıklığı
A = anten fiziksel alanı
Ka = anten açıklık verimi
(1)
λ2

Anten açıklık verimi yayının açıklık üzerinde ki dağılımına bağlıdır. Eğer bu dağılım doğrusal ise o zaman Ka= 1 olur. Bu yüksek verim, doğrusal bir yayınla elde edilen hayli yüksek olan yan loblarla dengelenir. Bu nedenle daha pratik seviyelere sahip yan lobu bulunan antenlerin anten açıklık verimleri birden azdır (Ae< A).

Yan Lob Zayıflamaları

Bir anten diyagramında ana lob dışında birden fazla yan loblar ve bir adet arka lob bulunur. Bu olay yönlendirmeyi olumsuz etkilemesi ve ana lobda güç kaybına neden olması yüzünden arzu edilmez. Ana lob ile en büyük yan lob arasında ki oran yan lob zayıflaması olarak adlandırılır. Yan lob zayıflama değeri mümkün olabildiği kadar büyük olmalıdır.

İleri- Geri Oranı

İleri- Geri Oranı veya Geri Zayıflama Oranı, 0° de ki ana lobun kazancının 180° de ki geri lobun kazancına olan oranıdır. Keza bu değerde olabildiğince büyük olmalıdır.