www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alçak ve Yüksek Demeti Ayrı Beslenen Antenler

Yüksek demet
Alçak demet
Yüksek demet
alıcısı
Alçak demet
alıcısı
Güç
bölücüsü
Gönderici

Figure 2: Radarantenna with high- and low- beam pattern

Yüksek demet Alçak demet Yüksek demet alıcısı Alçak demet alıcısı Güç bölücüsü Gönderici Yüksek demet sirkülatör Alçak demet sirkülatör Alçak demet boynuz ışıma elemanı Yüksek demet boynuz ışıma elemanı
Yüksek demet
Alçak demet

Resim 2: Alçak ve yüksek demetleri ayrı beslenen radar anteni

Grafikte iki ışıma elemanına (boynuz besleyici, İngilizce: „horn feeder”) enerji beslemesi nasıl yapıldığı görülmektedir. Pratikte alt diyagramı yaratan ışıma elemanı daha fazla bir menzile erişmek için, üst diyagramı yaratan ışıma elemanından daha fazla bir enerji ile beslenir. Enerji bu iki eleman arasında bir güç-bölücüsü vasıtasıyla paylaştırılır. Her iki ışıma eleman, girişimi (interference) önlemek amacıyla farklı alıcı kanallarını beslerler. Hedefin diyagramda birinde algılanmaması durumunda diğer kanal devreye girer.

STAR-2000 anteni
(Büyütmek için tıklayınız: 300·361 piksel = 17 kByte)
Resim 1: STAR-2000 anteni

Keza, sadece alt demet ışıma elemanının göndericiden beslenmesi mümkündür. Böylece daha düşük yüksekliklerde daha büyük menziller elde edilir. Buna rağmen işaret alımı her iki kanalda olur. Bu durum, görüntülenen ışıma diyagramı sınırlarının sadece –3 dB seviyesini gösterdiği için mümkündür. Daha düşük güç bileşenleri ile, her iki ışıma diyagramı hemen hemen tam olarak örtüşür. O zaman blok şemasında gösterilen güç bölücüsü (power divider) ortadan kalkar.