www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bistatik Radarla Koordinat Tayini

Resim 1: Bistatik Radarla Koordinat Tayini

Üç boyutlu grafik: Gönderici anteni, uçak ve alıcı anteninin köşe noktaları bir üçgen oluşturmaktadır. Gönderici-alıcı ve alıcı-uçak çizgilerinin arasındaki açı açısıdır. Ayrıca uçaktan yer yüzeyine bir dik çizgi iniyoruz. Böylece uçağın yükseklik açısı ve azimut açısını hesaplamakta kullandığımız yeni iki dik açılı üçgen elde ediyoruz.

Resim 1: Bistatik Radarla Koordinat Tayini

Gönderilen darbeler alıcı radara iki yolla geri döner: doğrudan veya hedeften yansıyarak. Hedeften yansıyan işaretlin varış süresinden faydalanılarak toplam menzil rΣ = r1 + r2 hesaplanır ve alıcı istasyonunda ışıma diyagramından faydalanılarak β azimut açısı ve ε yükseklik açısı belirlenir.

Hesaplanan bu toplam menzil rΣ, gönderici-uçak-alıcının teşkil ettiği üçgenin iki kenarını meydana getirir. Bu üçgenin tabanı rBa ise gönderici-alıcı arası bilinen bir uzunluktur. rΣ uzaklığı, odak noktalarında gönderici ve alıcı antenlerinin yer aldığı bir dönel elipsoidin yüzeyinde bulunan hedefin konumunu belirler. (Bir elips odak noktalarının geçtiği ana eksen etrafında döndürülürse bir elipsoit elde edilir. Benzeri şekilde bir daire merkezinden geçen bir çizgi etrafında döndürüldüğünde ise bir küre elde edilir.).

Hedef, bu dönel elipsoidin yüzeyi ile, yönü karakterize eden yansıyan işaretlerinin oluşturduğu doğrularla kesişme noktasıdır. Alıcı antenin hedefle arasında ki r2 mesafesi kosinüs kuralı sayesinde hesaplanır:

r12 = r22 + rBa2 - 2r2 · rBa · cos γ
r1 + r2 = rΣ (1)

Dolayısı ile:

r2 = rΣ2 - rBa2 (2)
2rΣ (1 - cos γ)

Değerleri hesaplanmış β ve ε açıları aşağıda ki formüle yerleştirilerek γ açısı hesaplanır:

γ = arcos( cos β · cos ε) (3)