www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ultra Geniş Bantlı Radar

Geleneksel
dar bantlı sistem
Ultra Geniş
Bantlı Sistem
İsıl
gürültü

Resim 1: Bir radar geniş bir izgeyi çok küçük bir güçle gönderebilir

Geleneksel dar
bantlı sistem
Ultra Geniş
Bantlı Sistem
İsıl
gürültü

Resim 1: Bir Ultra Geniş Bantlı radar geniş bir izgeyi çok küçük bir güçle gönderebilir

Ultra Geniş Bantlı Radar

Bir Ultra Geniş Bantlı radar (UWB- Radar) geleneksel radarlara göre çok daha geniş bir izgeye (spectrum) sahip işaretleri çok daha küçük darbe gücü kullanarak gönderebilir ve böylece radarın algılanmasını zorlaştırır. Yollanan bu işaretlerinin gücü örneğin, bir saç kurutma makinesi gibi bir ev gerecinin yaymasına izin verilen parazit gücü seviyesinden bile daha azdır. Çoğu darbe üreteçleri 1 ns den daha kısa süreli oldukça dar darbeler kullanırlar.

Bu çok dar darbenin izgesi oldukça geniştir ve darbe daraldıkça bu izge beyaz gürültüyü andırmaya başlar. Öte yandan bu kadar dar bir darbe ile çalışmak için radar alıcı aygıtlarının bant genişliklerinin geleneksel radar aygıtlarına göre çok daha fazla olması gerekir.

Ultra Geniş Bantlı radarı gönderim işaretinin izge genişliği (yani bant genişliği) merkez frekansın en az %25 i kadardır. Merkez frekansı 2 GHz bir bant genişliğine sahip radarın bant genişliği 500 MHz, 4 GHz olanın ki ise 1 GHz dir. 1 GHz den daha büyük bant genişlikleri oldukça sık kullanılmaktadır.

Bu kadar büyük bant genişliklerinin kullanılması için bazı özel modüller gerekir. Antenlerin bant genişliği oldukça fazla olmalıdır ve bunu sağlamak için değişik frekans bantlarına sahip antenler paralel olarak kullanılırlar. Artık alıcı bir rezonans frekansına sahip değildir. Frekanstaki her bir rezonans dar bantlıdır ve burada bundan kesin olarak kaçınılmalıdır.